2007-09-25

Україна. АН оголосила конкурс на здобуття золотої медалі імені В.І. Вернадського

З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії, Національною академією наук України було засновано Золоту медаль імені В.І. Вернадського.
Щорічно до дня народження академіка В.І. Вернадського (12 березня) присуджуються дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.

У цьому зв`язку Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України.

Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць. Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше одного разу. Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат помер після прийняття рішення про його нагородження.

У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського можуть брати участь:

• дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи;
• зарубіжні вчені;
• окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

Право висунення робіт на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського надається:

• дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам НАН України;
• науковим установам, вищим навчальним закладам та науковим радам НАН України;
• науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським об'єднанням учених;
• науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, науково-виробничих об'єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.

Право представлення кандидатур на здобуття медалі надається відділенням НАН України.

Організації або окремі особи, що висунули кандидата для присудження медалі, до 12 листопада п. р. подають свої пропозиції разом з мотивуванням у двох примірниках до відповідного відділення НАН України за адресою: 01601 Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України.

Мотивоване подання повинне містити:

• Наукову характеристику робіт з висвітленням їх значення для розвитку науки, народного господарства, суспільства (надання опублікованих праць, матеріалів відкриттів та винаходів не обов'язкове).
• Відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, перелік основних наукових праць, відкриттів, винаходів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса).

Продуктивний горизонт