2007-09-25

Україна. Всеукраїнський конкурс "Винахід – 2007"

Державний департамент інтелектуальної власності 1 серпня 2007 року оголосив про проведення всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2007» в 17 номінаціях, з-поміж яких є такі:

• «Кращий винахід року»
• «Кращий винахід року серед молоді»
• «Кращий винахід року в регіоні»
• «Кращий винахід в галузі енергетики»
• «Кращий винахід в галузі збереження навколишнього середовища»

У номінації «Кращий винахід року» та «Кращий винахід року в регіоні» беруть участь всі представлені на конкурс винаходи, в номінації  «Кращий винахід року серед молоді» – винаходи, принаймні один з авторів яких на поточний рік не є старшим 30 років.

Конкурс відкрито для підприємств, установ, організацій, дослідницьких груп, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форми власності та місця знаходження, а також для окремих фізичних осіб. До участі в конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, що охороняються чинними патентами України, мають вагоме значення для розвитку науки і технології, підвищення якості життя та активізації діяльності людини.

Для реєстрації участі в конкурсі кожний учасник подає такі документи:

• Заяву.
• Анкету.
• Копію патенту України на винахід або копію рішення про видачу патенту.
• Повний опис винаходу.
• Копії закордонних патентів на даний винахід та повні описи до них (в разі наявності таких).
• Розрахунок строку окупності впровадження винаходу.
• Розрахунок економічного ефекту від впровадження винаходу.
• Розрахунок потенційного обсягу ринку споживачів продукції, технології тощо за патентом та прогнозовані темпи його зростання.
• Копії перших сторінок ліцензійних договорів.
• Документи, що підтверджують участь у міжнародних виставках, на яких експонувався даний винахід чи продукція, виготовлена завдяки впровадженню винаходу, завірені печаткою (за наявності таких).

Ознайомитися з Положенням про конкурс та отримати бланки анкет і заяв для участі в ньому можна в Українському центрі інноватики та патентно-інформаційних послуг (УкрЦІПІП) особисто, факсом, поштою або е-mail: [email protected], а також скопіювати з  веб-сторінки УкрЦІПІП: www.ip-centr.kiev.ua.

Конкурсні матеріали не пізніше 1 листопада 2007 року подаються до УкрЦІПІП за адресою: бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.

Дата відправки матеріалів визначається за поштовим штемпелем. На конверті має бути позначка «Винахід–2007».

Контактний телефон у Києві: (044) 285-82-40, факс: (044) 494-06-13.

Продуктивний горизонт