2007-09-25

Україна. Конференція "Моніторинг навколишнього середовища…"

Сьогодні в с. Коктебель (АР Крим) розпочала роботу друга міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення».

З-поміж організаторів конференції: Національна академія наук України; Міністерство охорони навколишнього природного середовища України; Департамент державного екологічного моніторингу Мінприроди України; Державна геологічна служба Мінприроди України; Кримське відділення УкрДГРІ; Український науково-дослідний інститут екологічних проблем; Інститут геологічних наук НАН України; Інcтитут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України; ЗАТ «УкрНДІ аналітичного приладобудування»; Науково-просвітницький центр „Екологія Наука Техніка”.

Тематика конференції:

• оцінка змін екологічного стану навколишнього природного середовища в результаті впливу природних, природно-техногенних та техногенних факторів;
• новітні технології та методи вивчення навколишнього природного середовища в умовах збільшення ризику виникнення надзвичайних ситуацїй, зумовлених господарською діяльністю;
• моніторинг навколишнього природного середовища, сучасний стан, проблеми, прогнози;
• особливості розвитку небезпечних геологічних процесів. Моніторинг екзогенних та ендоген¬них геодинамічних процесів, геофізичних полів ( в т.ч. в прибережних морських екосистемах);
• локальний моніторинг охорони пам’ятників архітектури;
• моніторинг надрокористування;
• моніторинг стану геологічного середовища;
• шляхи оптимізації організації і методики збору, накопичення та аналізу результатів спостережень, проведення спільних заходів;
• міжнародна співпраця з моніторингу навколишнього природного середовища, транскордонні проблеми та напрямки їх вирішення;
• удосконалення державного законодавства та нормативно-технічного, нормативно-правового забезпечення системи моніторингу;
• створення та функціонування державної, регіональних і галузевих програм моніторингу довкілля; програмне забезпечення, спеціальні програми для отримання інформації, пов'язаної з надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, транскордонним моніторингом, тощо;
• стан та завдання підготовки спеціалістів для вирішення нагальних завдань вивчення та моніторингу навколишнього природного середовища.

Конференція триватиме до 27 вересня.

Продуктивний горизонт