2008-06-18

Украина. В.Ющенко зупинив дію розпорядження Кабміну про припинення угоди між Урядом та компанією "Венко"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 566/2008

Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року №740-р

Кабінетом Міністрів України 21 травня 2008 року видано розпорядження №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Зазначеним розпорядженням припинено участь держави Україна в Угоді між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, та скасовано розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №828-р «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуваються у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Як констатувала Рада національної безпеки і оборони України, що за частиною першою статті 107 Конституції України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони, внаслідок прийняття зазначеного рішення Уряду України склалася вкрай небезпечна ситуація, що ускладнює освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу, створює загрозу енергетичній безпеці України, суттєво погіршує інвестиційний клімат і може призвести до значних фінансових збитків для України, негативно позначається на іміджі держави як надійного і передбачуваного партнера. Зазначені дії Кабінету Міністрів України зі створення системних бар'єрів при залученні недержавних інвестицій в освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу, зокрема, пов'язаних із невиконанням Кабінетом Міністрів України зобов'язань за Угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд» та припиненням участі держави в цій Угоді, визнано такими, що не відповідають національним інтересам України та створюють загрозу національній безпеці України в економічній сфері (рішення від 30 травня 2008 року «Про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань додержання законодавства при укладенні та виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд», введене в дію Указом Президента України від 4 червня 2008 року №514).

Така позиція Ради національної безпеки і оборони України грунтувалася на висновках Міжвідомчої робочої групи, утвореної рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави» (введене в дію Указом Президента України від 20 травня 2008 року №463).

Зокрема, за результатами вивчення рішень та документів щодо підготовки та проведення відкритого конкурсу на право укладення угоди про розподіл вуглеводнів, її підготовки та укладення, переуступки прав та обов'язків за Угодою між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, Міжвідомча робоча група дійшла висновку, що розірвання Угоди Кабінетом Міністрів України в односторонньому порядку призведе до подання компанією «Венко Прикерченська Лтд» позову проти держави Україна до Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати, як це передбачено статтею 47 Угоди (про це свідчить і одержання Кабінетом Міністрів України письмової вимоги компанії «Венко Прикерченська Лтд» про започаткування процедури досудового врегулювання спору, яка передує зверненню до арбітражного трибуналу відповідно до статті 47 Угоди). Розгляд у міжнародному арбітражі такого позову дасть змогу позивачу вимагати згідно зі статтею 49 Угоди відшкодування не тільки прямих, але всіх збитків, без жодних обмежень. Виходячи з того, що Угодою передбачається видобуток 264 млн. тонн умовного палива, вартість якого в поточних цінах становить більше 200 млрд. доларів США, збитки інвестора сягатимуть, за попередніми підрахунками, десятків мільярдів гривень, які Україна в разі програшу в арбітражі буде змушена сплатити за рахунок бюджету або закордонної власності.

Слід також зауважити, що прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розірвання першої з угод про розподіл вуглеводнів може призвести до «заморожування» реалізації потенційних інвестиційних проектів на українському глибоководному шельфі інших провідних іноземних нафтогазових компаній, що, в свою чергу, спричинить неодержання Державним бюджетом України значних надходжень.

Необхідно також ураховувати, що укладення та виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, давало змогу підвищити темпи диверсифікації джерел постачання в Україну паливно-енергетичних ресурсів. Наслідком же припинення цієї Угоди, за попередніми підрахунками, буде втрата реального джерела диверсифікації постачання в Україну вуглеводнів через неодержання більш як 10 млн. тонн вуглеводнів на рік (що практично дорівнює щорічному обсягу імпорту нафти в Україну), що є загрозою національній безпеці держави в економічній сфері.

За таких обставин розпорядження Кабінету Міністрів України №740-р унеможливлює реалізацію в повному обсязі однієї з найважливіших функцій держави, визначеної частиною першою статті 17 Конституції України, - забезпечення економічної безпеки. Відтак, це розпорядження Кабінету Міністрів України суперечить частині першій статті 17 Конституції України, яка згідно з частиною третьою статті 8 Основного Закону України є нормою прямої дії.

Ураховуючи викладене, відповідно до пунктів 1, 15 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

18 червня 2008 року 


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 18 червня 2008 року №566 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року №740-р» згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названого розпорядження Кабінету Міністрів України, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 29 травня 2008 року №97.

Зазначеним розпорядженням припинено участь держави Україна в Угоді між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, та скасовано розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №828-р «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуваються у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Як констатувала Рада національної безпеки і оборони України, що за частиною першою статті 107 Конституції України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони, внаслідок прийняття зазначеного рішення Уряду України склалася вкрай небезпечна ситуація, що ускладнює освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу, створює загрозу енергетичній безпеці України, суттєво погіршує інвестиційний клімат і може призвести до значних фінансових збитків для України, негативно позначається на іміджі держави як надійного і передбачуваного партнера. Зазначені дії Кабінету Міністрів України зі створення системних бар'єрів при залученні недержавних інвестицій в освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу, зокрема, пов'язаних із невиконанням Кабінетом Міністрів України зобов'язань за Угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд» та припиненням участі держави в цій Угоді, визнано такими, що не відповідають національним інтересам України та створюють загрозу національній безпеці України в економічній сфері (рішення від 30 травня 2008 року «Про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань додержання законодавства при укладенні та виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд», введене в дію Указом Президента України від 4 червня 2008 року №514).

Така позиція Ради національної безпеки і оборони України грунтувалася на висновках Міжвідомчої робочої групи, утвореної рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави» (введене в дію Указом Президента України від 20 травня 2008 року №463).

Зокрема, за результатами вивчення рішень та документів щодо підготовки та проведення відкритого конкурсу на право укладення угоди про розподіл вуглеводнів, її підготовки та укладення, переуступки прав та обов'язків за Угодою між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, Міжвідомча робоча група дійшла висновку, що розірвання Угоди Кабінетом Міністрів України в односторонньому порядку призведе до подання компанією «Венко Прикерченська Лтд» позову проти держави Україна до Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати, як це передбачено статтею 47 Угоди (про це свідчить і одержання Кабінетом Міністрів України письмової вимоги компанії «Венко Прикерченська Лтд» про започаткування процедури досудового врегулювання спору, яка передує зверненню до арбітражного трибуналу відповідно до статті 47 Угоди). Розгляд у міжнародному арбітражі такого позову дасть змогу позивачу вимагати згідно зі статтею 49 Угоди відшкодування не тільки прямих, але всіх збитків, без жодних обмежень. Виходячи з того, що Угодою передбачається видобуток 264 млн. тонн умовного палива, вартість якого в поточних цінах становить більше 200 млрд. доларів США, збитки інвестора сягатимуть, за попередніми підрахунками, десятків мільярдів гривень, які Україна в разі програшу в арбітражі буде змушена сплатити за рахунок бюджету або закордонної власності.

Слід також зауважити, що прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розірвання першої з угод про розподіл вуглеводнів може призвести до «заморожування» реалізації потенційних інвестиційних проектів на українському глибоководному шельфі інших провідних іноземних нафтогазових компаній, що, в свою чергу, спричинить неодержання Державним бюджетом України значних надходжень.

Необхідно також ураховувати, що укладення та виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, давало змогу підвищити темпи диверсифікації джерел постачання в Україну паливно-енергетичних ресурсів. Наслідком же припинення цієї Угоди, за попередніми підрахунками, буде втрата реального джерела диверсифікації постачання в Україну вуглеводнів через неодержання більш як 10 млн. тонн вуглеводнів на рік (що практично дорівнює щорічному обсягу імпорту нафти в Україну), що є загрозою національній безпеці держави в економічній сфері.

За таких обставин розпорядження Кабінету Міністрів України №740-р унеможливлює реалізацію в повному обсязі однієї з найважливіших функцій держави, визначеної частиною першою статті 17 Конституції України, - забезпечення економічної безпеки. Відтак, це розпорядження Кабінету Міністрів України суперечить частині першій статті 17 Конституції України, яка згідно з частиною третьою статті 8 Основного Закону України є нормою прямої дії.

Ураховуючи викладене, як уповноважений Конституцією України забезпечувати національну безпеку (пункт 1 частини першої статті 106) прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо відповідність Конституції України, а саме її статті 17, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України М.Ставнійчук.

Президент України В.ЮЩЕНКО

President.gov.ua