2010-03-31

Україна. Державний контроль за мінерально-сировинною базою Київської області

Відділом екологічного контролю за використанням та охороною земель, надр, біоресурсів та ПЗФ Державної екологічної інспекції в Київській області в І кварталі 2010 року здійснювалась планова перевірка суб`єктів  господарювання, що здійснюють  користування надрами на території Київської області. Аналіз результатів перевірок гірничодобувних підприємств показує, що основними порушеннями природоохоронного законодавства, характерними для багатьох користувачів надрами, є: відсутність затвердженої в установленому порядку дозвільної і проектно - технічної документації на розробку родовищ корисних копалин; відсутність дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволів на спецводокористування; не виконуються плани природоохоронних заходів, рекультивації порушених земель; не дотримується технологія очищення стічних вод та викидів в атмосферу при розробці родовищ корисних копалин.

 За порушення вимог природоохоронного законодавства при користуванні надрами Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища в Київській  області винесено рішення про тимчасову  призупинку діяльності ТОВ ВП «Богуславський гранітний кар`єр», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. Корсунська, 179.

Керівництвом даного підприємства  отримано дозвільну документацію (дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, дозвіл та ліміти на розміщення, утворення відходів, дозвіл на спеціальне водокористування), виконано приписи посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Враховуючи, що адміністрацією ТОВ ВП «Богуславський гранітний кар`єр» усунені виявлені раніше порушення вимог природоохоронного законодавства, дотримуються норми і правила з охорони навколишнього природного середовища, Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Київській області  відновив діяльність даного підприємства.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України