2008-04-04

Україна. Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 264
Київ

Про заходи щодо справляння платежів
за користування надрами для видобування
корисних копалин 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити  Порядок  справляння  платежів  за користування надрами для видобування корисних копалин, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів  України  зміни,  що додаються.

3. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

забезпечити до 1 січня 2009 р. проведення державної експертизи поданих надрокористувачами матеріалів геолого-економічного вивчення  запасів  корисних  копалин,  оцінка яких проведена до 2005 року;
разом з  Державним  комітетом з промислової безпеки,  охорони праці та гірничого  нагляду  розробити  та  затвердити  інструкцію обліку обсягу погашених і видобутих корисних копалин та їх втрат;
разом  з  Міністерством  фінансів,  Міністерством   економіки, Міністерством   промислової  політики,   Міністерством   вугільної промисловості, Міністерством  палива  та  енергетики  і  Державною податковою адміністрацією  підготувати  та  подати  до  1   жовтня 2008 р. Кабінетові Міністрів України методику розроблення проектів інвестування  підприємств,  що  утворюються  з  метою  видобування корисних   копалин,   передбачивши   в  ній  порядок  встановлення промислового значення запасів корисних  копалин  та  їх  вартісної оцінки. 

Прем'єр-міністр України                                                                        Ю.ТИМОШЕНКО

Верховна Рада України