2008-02-26

Україна. Парламенту рекомендують прийняти у першому читанні проект закону "Про газ (метан) вугільних родовищ"

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки рекомендує парламенту прийняти у першому читанні проект закону "Про газ (метан) вугільних родовищ".  

Законопроект (реєстр. № 1123) визначає правові засади регулювання видобування і використання газу (метану) вугільних родовищ в Україні. В ньому, зокрема, містяться пропозиції стосовно визначення основних засад державної політики у сфері виробництва, стимулювання суб´єктів господарювання, що видобувають та використовують газ (метан) вугільних родовищ, визначаються відповідальність за порушення законодавства у цій сфері, а також вимоги щодо ліцензування, стандартизації, нормування у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ.

Автор, народний депутат С.Пашинський під час обговорення зазначив, що "актуальність прийняття законопроекту визначається необхідністю як забезпечення надійності та безпеки експлуатації копалень, так і ефективного використання газу метану вугільних родовищ, зменшення залежності України від імпорту традиційних видів енергоносіїв, а також поліпшенню екологічної ситуації в країні".

Згідно із проектом, "Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу метану вугільних родовищ здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі, центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Національна комісія регулювання електроенергетики України та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності у порядку, встановленому законом".

Законопроектом пропонується також внести зміни до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", згідно з якими "Тимчасово, до 1 січня 2018 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від господарської діяльності з видобування та використання газу метану вугільних родовищ, яка здійснюється відповідно до Закону "Про газ метан вугільних родовищ".

Передбачається, що суми коштів, вивільнених у зв´язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов´язаних з діяльністю з видобування та використання газу метану вугільних родовищ. У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов´язаний збільшити податкові зобов´язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону.

Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Члени Комітету вважають, що під час підготовки проекту до другого читання необхідно розширити й конкретизувати положення, які стосуються стимулювання діяльності з видобування та використання газу метану вугільних родовищ.

Верховна Рада України