2007-08-29

За ініціативи Мінприроди в Україні з‘явились нові території заповідання

За ініціативою Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в державі створено національний природний парк «Прип'ять-Стохід» та загальнозоологічний заказник «Чорнобильський спеціальний». Відповідні проекти Указів Президента України були розроблені  Державною службою заповідної справи, урядовим органом у складі Мінприроди. На сьогоднішній день Укази підписані та вступили в силу.

Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» було створено з метою збереження в природному стані типових та унікальних для Волинського Полісся природних комплексів з усією сукупністю компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розроблення наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів, вирішення питань екологічної безпеки. Також це сприятиме  створенню банків із збереження генофонду рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин та тварин Полісся, оскільки тут  зростають рослини, занесені до Червоної книги України.

Унікальний характер лісів, наявність осередків природних екотопів з цінним рослинним та тваринним світом, на яких установлений природоохоронний режим, а також відсутність великих промислових центрів, значних забруднень обумовлюють цінність території, потребують комплексної охорони та раціональних засобів управління, які можливо здійснити за умови функціонування  національного природного парку. Площа земель парку - 39315,5 га на території Любешівського району на Волині.

Під Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціальний» відведено територію площею 48870 гектарів в межах зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (Київська область). Головна мета - більш повне збереження унікальних властивостей лісових насаджень Київського Полісся, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, та вирішення питань екологічної безпеки. Фауна зони відчуження є природним специфічним ресурсом загальнодержавного значення. На цій території мешкає 38 видів тварин, які занесені до Червоної книги України. Це – місце зростання 19 видів рослин, також занесених до Червоної книги України, та 31 виду, віднесених до рідкісних та зникаючих на території Українського Полісся, причому частина з них рідкісні і на всій рівнинній території України.

Створення парку «Прип'ять-Стохід» та заказника «Чорнобильський спеціальний» є частиною процесу формування національної екологічної мережі держави. Надання територіям природоохоронного статусу забезпечить збереження природних комплексів, поліпшить екологічний стан довкілля та сприятиме розвиту рекреаційної діяльності, розширенню можливостей для масового відпочинку та оздоровлення місцевого населення.