2007-08-10

Виконання заходів Плану з основної діяльності Державної геологічної служби

1. Основний зміст державної політики, що забезпечувався у звітному періоді.

Державна геологічна служба, як урядовий орган державного управління у складі Мінприроди України, здійснює, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики у сфері забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання надр, організації їх геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення, картування геологічного середовища, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин та території України, її континентальному шельфі і у виключній морській економічній зоні тощо.

2. Загальний зміст роботи (досягнуті результати) у звітному періоді.

Геологічні підприємства галузі в І півріччі 2007 року виконували геологорозвідувальні роботи на перехідних об'єктах, спрямовані на виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року, затвердженої Законом України від 22.02.2006 № 3458-IV, і держзамовлення на 2007 рік.

Підприємствами галузі, за попередніми даними, за двома бюджетними програмами виконано геологорозвідувальних робіт за кошти держбюджету на суму понад 268 млн грн, що на 50,6 % більше, ніж за перше півріччя 2006 року.

Підприємствами, що знаходяться в сфері керівництва Мінприроди, виконано робіт на суму понад 327 млн грн, що на 32 % більше, ніж за перше півріччя  2006 року.

Підприємства, протягом півріччя, працювали рентабельно. Очікується одержання понад 18 млн грн балансового прибутку, що на 56 % більше, ніж за перше півріччя 2006 року.

За півріччя повністю виконано заплановане держзамовлення.

Здійснено геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на території 12 395 кв. км, гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на території 4825 кв. км, геологічну зйомку масштабу 1:200 000 на шельфі – 1 000 кв. км і геологічне довивчення площ та геологічну зйомку масштабу 1:50 000 на – 300 кв. км. Підготовлено геофізичних основ під зйомки на площі 2966 кв. км. Видано 3 комплекти Держгеолкарти-200.

Підготовлено та передано для глибокого буріння 6 перспективних нафтогазоносних об'єктів (100 %), загальною площею 139,1 кв. км, з перспективними ресурсами 55,083 млн т умовного палива.

Одержано по Україні прирости запасів нафти і газового конденсату – 0,7 млн т, природного газу – 4,5 млрд куб. м, у тому числі за державним замовленням – 1,8 млрд куб. м.

Виконано державне замовлення з приросту запасів: 104 млн куб. м метану вугільних родовищ (104 % до річного плану), кам'яного вугілля у обсязі 8,7 млн т, рідкісноземельних металів – 0,2493 ум. од. (124,6 % до річного плану), вогнетривких глин – 33,6 млн т (120 % до річного плану), тальк-магнезиту – 7,7 млн т (128,3 % до річного плану), фосфоритів - 253,1 тис. т (168,7 % до річного плану), вапняків для цукрової промисловості – 31,6 млн т (105,3 % до річного плану), каменю облицювального – 670 тис. куб. м (134,0 % до річного плану).

Відкрито Східно-Любешівське газове родовище в Більче-Волицькій зоні Передкарпатського прогину. Розширено площі газоносності Бережницького і Вижомлянського родовищ у Західному регіоні.

За кошти державного бюджету пробурено 23 артезіанські свердловини по
10 областях України, 16 свердловин знаходяться в роботі.

Міжвідомчою робочою групою з питань надрокористування прийнято рішення по 102 пакетах документів на користування надрами; Комісією Державної геологічної служби прийнято рішення по 38 пакетах документів на переоформлення, продовження та видачу дублікатів спеціальних дозволів на користування надрами (без проведення аукціонів); проведено 1 аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Загальні надходження до Державного бюджету від надання надр у користування склали 31 471 519,40 гривень.

Робочою комісією Державної геологічної служби з розгляду питань надання ліцензій на види господарської діяльності з пошуку (розвідки) та видобування корисних копалин прийнято рішення про надання 67 ліцензій. Загальні надходження до Державного бюджету за ліцензійну діяльність склали 20 876 гривень.

Інспекціями держгеолконтролю перевірено діяльність 528 надрокористувачів, власників 664 спеціальних дозволів на користування надрами, в т.ч. 533 – на розробку родовищ корисних копалин та 131 – на геологічне вивчення надр. Виявлено 1 501 порушення правил користування надрами та  надано 1 401 припис щодо їх усунення. Крім того встановлено 33 випадки безліцензійного користування надрами. За результатами перевірок, наказами Мінприроди анульовано 313 спеціальних дозволів на користування надрами, в т.ч. 276 спеціальних дозволів на розробку родовищ корисних копалин та 37 – на геологічне вивчення надр, зупинено діяльність 12 підприємств, у т.ч. 11, які проводили розробку родовищ корисних копалин. Для вжиття заходів впливу направлено матеріали: попередження надрокористувачам – 45, подання до органів Генеральної прокуратури України – 25, Державної податкової адміністрації України – 23, Держгірпромнагляду – 13.

2.2 Найбільш важливі прийняті акти законодавства.

Підготовлено та прийнято Кабінетом Міністрів України постанови від 14.03.2007 № 480 "Про затвердження Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами" і від 04.04.2007 № 611 "Про затвердження Порядку проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами", прийняття яких дозволило розблокувати надання надр у користування і забезпечити створення нових робочих місць та наповнення державного бюджету.

Розроблено спільний проект наказу Мінприроди і Держпідприємництва "Про ліцензійні умови проводження господарської діяльності з видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин", який подано на державну реєстрацію до Мін'юсту. Впровадження наказу дозволить розпочати надання ліцензій на вид діяльності з видобування корисних копалин вже в ІІ півріччі 2007 року.

3. Пропозиції щодо подальшої організації  та проведення роботи.

3.1 Вирішення проблем щодо закупівлі геологорозвідувальних робіт за новими темами, які виникли у ІІ кварталі через складну процедуру проведення торгів, передбачену Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

3.2 Виконання державного замовлення на 2007 рік та завдань "Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року".

GEOnews.com.ua