2007-04-26

Відбулася підсумкова колегії Державної геологічної служби

24 квітня у Києві відбулося засідання колегії Державної геологічної служби України, урядового органу у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

На порядку денному стояло питання про підсумки роботи підприємств галузі у I кварталі 2007 року. Було відзначено, що у 2007 році Державна геологічна служба і підприємства галузі продовжували роботи, спрямовані на розширення мінерально-сировинної бази держави та забезпечення виконання державного замовлення з приросту запасів корисних копалин.

Було відмічено позитивні досягнення геологічної галузі України. Так, за оперативними даними, геологічними підприємствами, підпорядкованими Мінприроди, за I квартал виконано робіт на суму 126193,8 тис. грн, що складає 107,1 % від виконання I кварталу 2006 р. (117795,6). Із зазначених робіт виконано за рахунок коштів держбюджету 82374,8 тис. грн і договірні - 43819 тис. гривень. Питома вага договірних робіт в обсязі виручки склала 33,6 %. Відзначалося, що найактивніше роботи з пошуку додаткового джерела фінансування велись в КП «Південукргеологія», КП «Кіровгеологія», Донецьк ДРГП і ДП «Геолекспертиза», КП «Південекогеоцентр», «СхідДРГП».

Підприємства галузі закінчили квартал з очікуваним сумарним балансовим прибутком 4594,9 тис. грн. Сумарний чистий прибуток очікується у розмірі 3133 тис. грн, що майже на 160 % більше, ніж у відповідний період минулого року (1966,3 тис. грн).

Повністю виконано держзамовлення з регіонального вивчення надр, підготовлено під глибоке буріння 2 нафтогазових об'єкти з перспективними ресурсами у 6 млн. т умовного палива. Було прирощено: 680 млн кубометрів природного газу (136 % до плану), 104 млн. кубометрів метану вугільних родовищ (104 % до плану). Відкрито Східно-Любешівське          газове родовище, розширено         площі газоносності Бережницького і Вижомлянського родовищ.

За кошти державного бюджету пройдено 10 артезіанських свердловин і 15 свердловин знаходяться у бурінні.

Інспекціями держгеолконтролю у I кварталі перевірено діяльність 143 надрокористувачів на 202 ділянках надр. Установлено 446 порушень під час розробки родовищ і надано 359 приписів. Виявлено 6 надрокористувачів, які працюють без спеціальних дозволів. За результатами перевірок підготовлено на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування подання щодо анулювання 42 спеціальних дозволів.

Відповідно до рішення розширеного засідання Колегії Мінприроди від 06.02.2007 р. Державною геологічною службою було розроблено "Стратегію реорганізації територіальних інспекцій державного геологічного контролю", "План заходів щодо підвищення ефективності контролю надрокористування" і "План заходів на 2007 рік з контролю за раціональним і цільовим використанням коштів державного бюджету".

Колегія Державної геологічної служби ухвалила рішення, в якому виписані основні завдання Державної геологічної служби на II квартал 2007 року. Серед них:

- отримання приросту запасів: 1 млрд куб. м природного газу, 8 млн т вугілля, 28 млн т вогнетривких глин, 6 млн т тальку-магнезиту; 30 млн т вапняку для цукрової промисловості і 500 тис. куб. м облицювального каменю;

- підготовка 4 перспективних нафтогазових об'єктів з ресурсами 7 од. умовного палива;

- оптимізація структури підприємств Держгеолслужби з урахуванням упровадження інноваційних процесів;

- завершення реформування органів держгеолконтролю згідно з "Стратегією реорганізації територіальних інспекцій держгеолконтролю";

- посилення робіт з буріння артезіанських свердловин, завершення польових робіт на питні підземні води для об'єктів Придунав'я.

Другим рішенням колегії було визначено, що регіональні геологічні дослідження є одними з пріоритетних в геологічній галузі. Також було визнано, що стан робіт з цих досліджень в Україні є задовільним. Головними завданнями були ухвалені технічне переоснащення підприємств, які виконують геофізичні роботи на тверді корисні копалини, та підприємств, що займаються роботами з геологічного картування та підготовкою до видання Держгеолкарти-200; а також підвищення кваліфікації співробітників геологічних підприємств.