2007-10-08

Відбудуться загальні збори акціонерів ВАТ «Північукргеологія»

15 листопада 2007 року о 12.00 за адресою: м. Київ, пров. Геофізиків,12 відбудуться загальні збори акціонерів ВАТ «Північукргеологія». Про це повідомляє газета «Урядовий кур`єр» від 29 вересня 2007 року №179.

На порядок денний зборів винесено наступні питання:

• Звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2006 рік;
• Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Північукргеологія» за 2006 рік;
• Порядок розподілу отриманого прибутку, терміну та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
• Відкликання Голови правління;
• Обрання Голови правління;
• Відкликання Ревізійної комісії;
• Обрання нового складу Ревізійної комісії.

Довідка про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

Чисельність працівників на кінець звітного періоду – 229 осіб (попередній рік – 172 особи);
Усього активів – 25393,8 (попередній рік – 15831,8 тис. грн);
Основні засоби – 2121,6 (попередній рік – 2011,6 тис. грн);
Власний капітал – 14040,2 (попередній рік – 14035,4 тис. грн);
Статутний капітал – 5766,2 (попередній рік – 5766,2 тис. грн);
Чистий прибуток (збиток) – - 2308,3 (попередній рік – - 2313,1 тис. грн);
Сумарна дебіторська заборгованість – 5060,2 (попередній рік – 1179,0 тис. грн);
Довгострокові фінансові інвестиції – 11545,1 (попередній рік – 11545,1 тис. грн);
Запаси – 643,2 (попередній рік – 2652,1 тис. грн).

Продуктивний горизонт