2011-10-27

В Мінекології розподілили функціональні повноваження між міністром та заступниками

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
НАКАЗ

21 жовтня 2011                 Київ                          № 404

Про розподіл функціональних
повноважень між Міністром та його заступниками

З метою належної організації діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України, забезпечення високого рівня керованості структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління та оперативного вирішення покладених на міністерство завдань,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити розподіл функціональних повноважень між Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра – керівником апарату та заступником Міністра:

Міністр - Злочевський М. В.:
керує міністерством, особисто відповідає за формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності,  визначеної актами законодавства і Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України.

Безпосередньо спрямовує та координує діяльність:
Державного агентства водних ресурсів України;
Державного агентства екологічних інвестицій України;
Державної екологічної інспекції України;
Державної служби геології та надр України.

Безпосередньо спрямовує, здійснює координацію та контролює діяльність:
Управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра;
Відділу контрольно-ревізійної роботи.

Перший заступник Міністра Романов М. І.:

Забезпечує, в межах компетенції міністерства, реалізацію державної політики з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та євроінтеграції, комунікацію та зв′язки з громадкістю, організовує здійснення юридичного забезпечення, мобілізаційної роботи, впорядкування майнових відносин у міністерстві, в тому числі щодо управління об'єктами державної власності, матеріально-технічного забезпечення діяльності міністерства та охорони праці, а також розгляд питань щодо доступу до публічної інформації;
забезпечує та відповідає: за взаємодію міністерства з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, з профспілками підприємств, які входять до сфери управління міністерства

Безпосередньо спрямовує, здійснює координацію та контролює діяльність:
Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності;
Юридичного департаменту;
Управління майном, охорони праці, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення;
Відділу комунікацій та зв'язків з громадськістю;
Сектору режимно-секретної роботи;
Сектору контролю та перевірки виконання актів і доручень вищих органів державної влади;
головного спеціаліста з мобілізаційної роботи.

За дорученням Міністра координує питання щодо представництва інтересів міністерства у судах України.

Заступник Міністра – керівник апарату Мормуль Д. Д.:
забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної екологічної експертизи, екологічної та в межах компетенції міністерства радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, охорону атмосферного повітря, проведення моніторингу навколишнього природного середовища,  збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання в межах компетенції Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, реалізація у межах компетенції міністерства державної політики у сфері геологічного та раціонального використання надр;
 організує здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів;
забезпечує діяльність апарату міністерства, відповідно до статті 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
організовує кадрове, фінансово-економічне забезпечення діяльності міністерства та ведення бухгалтерського обліку та звітності;
забезпечує ефективну роботу Комісії з питань погодження надання надр у користування та Комітету з конкурсних торгів.

Забезпечує та відповідає:
за взаємодію міністерства з Генеральною прокуратурою України та спрямовує його діяльність з питань організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;
за реалізацію (в межах компетенції міністерства) державної політики з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та гендерної політики.

Безпосередньо спрямовує, здійснює координацію та контролює діяльність:
Департаменту екологічної безпеки;
Департаменту економіки та фінансів;
Управління державного екологічного моніторингу;
Відділу державної експертизи;
Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
Відділу кадрового забезпечення;
Сектору тендерних процедур.

За дорученням Міністра здійснює взаємодію з Державним агентством екологічних інвестицій України, Державною екологічною інспекцією України, Державним агентством водних ресурсів України  і Державною службою геології та надр України.

Заступник Міністра Вільдман І. Л.:
забезпечує реалізацію державної політики з питань раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі;
здійснює, в межах компетенції міністерства, державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

Безпосередньо спрямовує, здійснює координацію та контролює діяльність:
Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі;
Департаменту заповідної справи.

Бере участь в управлінні Державним підприємством «Укрекоресурси», очолює наглядову раду цього підприємства.

2. Установити такий порядок взаємозамінності Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра – керівника апарату та заступника Міністра:
у разі відсутності Міністра Злочевського М. В. його обов'язки виконує перший заступник Міністра Романов М. І., або особа окремо визначена Міністром;
у разі відсутності першого заступника Міністра Романова М. І. його обов'язки виконує заступник Міністра - керівник апарату Мормуль Д.Д.;
у разі відсутності заступника Міністра – керівника апарату Мормуля Д. Д. його обов'язки виконує заступник Міністра Вільдман І. Л.;
у разі відсутності заступника Міністра Вільдмана І. Л. його обов'язки виконує заступник Міністра – керівник апарату Мормуль Д. Д.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від 8 квітня 2011року №112.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Міністр                                                                                 М. В. Злочевський

Міністерство екології та природних ресурсів України