2011-02-07

УМТ проводить конкурс на здобуття Премії імені академіка Є.К. Лазаренка

Українське мінералогічне товариство оголосило конкурс на здобуття Премії імені академіка Є.К. Лазаренка для молодих учених і студентів вищих закладів освіти за 2010 рік. Прийом матеріалів триватиме до 10 березня 2011 року.

Умови участі у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих закладів освіти віком не старше 33 років і студенти вищих закладів освіти України, які протягом останніх двох років перед оголошенням конкурсу опублікували чи підготували до друку праці в галузі мінералогії, що присвячені актуальним питанням мінералогії України або загальної мінералогії.

Право висувати кандидатів на здобуття Премії надається: осередкам УМТ, ученим радам наукових установ і вищих закладів освіти, технічним радам виробничих організацій, кафедрам, науковим відділам і лабораторіям, окремим членам УМТ.

На конкурс подають: рекомендацію з обґрунтуванням значущості наукової роботи, опубліковану наукову роботу (серію робіт) чи неопубліковані матеріали наукового дослідження (відбитки статей з рецензованих видань – фахові видання, праці з інших видань чи копії робіт, повністю підготовлених до друку та підписаних автором (авторами)). У разі колективного характеру робіт потрібна довідка про внесок кандидата, засвідчена підписами всіх співавторів, підписи яких, у свою чергу, засвідчені в установленому порядку. Копії статей чи друковані матеріали подають у двох примірниках, бажано в електронній формі. Рекомендації із засвідченим підписом надсилають обов`язково в оригіналі.

Необхідні відомості про кандидата: прізвище, ім`я та по-батькові, рік і місяць народження, місце роботи й посада (для студентів - вищий заклад освіти, факультет, курс), домашня адреса, номер телефону, а також ідентифікаційний номер.
Поштова адреса для надсилання матеріалів: 03680, Київ –142, проспект акад. Палладіна, 34, Українське мінералогічне товариство, вченому секретарю УМТ.
Електронна адреса: avalter@іор.кіеv.ua.

Матеріали потрібно надсилати у форматі Word чи RTF, малюнки та карти – у форматі JPEG.

Переможців конкурсу буде оголошено до Дня геолога. Розмір Премії для молодих учених становить 1000 грн, для студентів – 750 грн.

Для довідки:
Премію імені академіка Євгена Лазаренка для молодих учених і студентів вищих закладів освіти України заснувало наприкінці 2002 року Українське мінералогічне товариство (УМТ) на честь 90-річчя від дня народження видатного мінералога Євгена Лазаренка. Кошти для Премії надає дочка Євгена Лазаренка – кандидат геолого-мінералогічних наук Євгенія Лазаренко, яка працює у Стенфордському університеті (США).

Премія встановлюється для відзначення кращих наукових робіт молодих учених і студентів вищих закладів освіти України в галузі мінералогії з метою заохочення талановитої молоді до розвитку науки, якій присвятив своє життя видатний український вчений та громадський діяч Євген Лазаренко (1912-1979 рр.).

GEOnews