2008-11-17

Україна. Засідання колегії Державної геологічної служби України

4 листопада в Державній геологічній службі України під керівництвом Дмитра Мормуля відбулося засідання колегії, де обговорювалися підсумки роботи підприємств геологічної галузі за 9 місяців 2008 р. Також були розглянуті питання про стан робіт з переоцінки прогнозних ресурсів підземних вод та про ефективність впровадження новітніх технічних засобів при проведенні геологорозвідувальних робіт.

Начальник управління геології нафти, газу, рудних і нерудних корисних копалин Антон Дзідзінський у своїй доповіді відзначив, що усі підприємства працювали протягом 9 місяців поточного року рентабельно, за цей час повністю виконано заплановане держзамовлення по регіональних геологічних роботах. Але попри це, виконання геологорозвідувальних робіт у подальшому стримується недонадходженням коштів до державного бюджету від НАК “Нафтогаз України”, що в свою чергу може привести до скорочення обсягу робіт, простоїв колективів, виникнення податкової заборгованості та виплати зарплати, текучості кадрів і сприятиме розвалу геологічної галузі, відзначив доповідач.

При обговоренні другого питання колегія вирішила вважати стан робіт з геологічного забезпечення переоцінки прогнозних ресурсів підземних вод, які виконувалися протягом 2003 – 2007 рр., задовільним.

З доповіддю щодо ефективності впровадження новітніх технічних засобів при проведенні геологорозвідувальних робіт виступив начальник управління економіки, фінансів та бухгалтерського обліку М. Кочкур. Він окремо зупинився на недоліках в цій роботі, шляхах щодо їх подолання, а також відзначив, що найбільш активно цю роботу проводили ПричорноморДРГП, КП “Кіровгеологія”, ПДРГП “Північгеологія” та ДГП “Укргеофізика”.

5 листопада в Українському державному геологорозвідувальному інституті Держгеолслужба продовжила засідання колегії “Про стан та шляхи підвищення ефективності роботи УкрДГРІ з наукового супроводу геологорозвідувальних робіт”. У своїй доповіді директор УкрДГРІ Сергій Гошовський зупинився на завданнях, що вирішує Інститут, його структурі, науковому потенціалі та результатах роботи, які позитивно впливають на ефективність геологорозвідувальних робіт і отримання приростів запасів корисних копалин. 

Разом з тим у доповіді було акцентовано увагу на тому, що у діяльності УкрДГРІ є ряд проблем і невирішених питань, які заважають більш ефективному науковому супроводу геологорозвідувальних робіт, основними з яких є удосконалення діяльності інституту у галузі міжнародного співробітництва, переоснащення технологічної бази збагачення руд, оновлення парку персональних комп’ютерів та програмного забезпечення, низькі темпи роботи створення банку даних нафтогазової інформації. Серйозною проблемою є отримання геологічної інформації, необхідної для вирішення задач наукового супроводу ГРР. Також залишається невирішеною кадрова проблема.

Шляхи вирішення цих проблем були обговорені, а внесені пропозиції знайшли своє відображенні в Рішенні, що затвердила колегія.

Продуктивний горизонт