2007-10-01

Україна. Заходи щодо реалізації висновків аудиту використання Мінвуглепромом коштів держбюджету

Отримавши 28.08.07 (до речі, після гучних, оприлюднень окремих його положень в ЗМІ) офіційно затверджений Колегією Рахункової палати України Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, С.Тулубом було доручено структурним підрозділам Міністерства вивчити та підготувати окремі заходи по кожному із зауважень зазначеного Звіту.

Перш за все, треба  наголосити,  що аудит охоплює період з 2005 по 2006 рр., тому не зрозуміла позиція Колегії РПУ та деяких ЗМІ стосовно списування всіх недоліків на сьогоднішній склад Мінвуглепрому.

По друге, причинами більшості проблемних питань віднесених аудиторами до  порушень, і це відображено в самому акті перевірки, пов’язане з недостатнім та недосконалим нормативно-правовим забезпеченням надання державної підтримки на собівартість вугільної продукції. Це стосується як державних так і відомчих актів, насамперед у частині оцінки техніко-економічних показників діяльності вугледобувних підприємств та  визначення критеріїв для надання коштів державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції. Про нецільове використання бюджетних коштів чи їх розкрадання в акті  не йдеться.

Мінвуглепромом розроблені заходи щодо усунення виявлених недоліків, якими передбачено внесення змін до діючих нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання  та використання  коштів державної підтримки на собівартість вугільної продукції, та удосконалення планування економічних показників.

З метою правового забезпечення системи державної підтримки (субсидування) вугільної промисловості, з урахуванням правил Світової організації торгівлі і норм Європейського союзу, що має сприяти виробництву конкурентоспроможної вугільної продукції, Міністерством вугільної промисловості України підготовлено  проект закону України «Про  особливості державної підтримки (субсидування) вугільної промисловості», що на разі знаходиться на візуванні у профільних міністерствах.

Міністерство вугільної промисловості