2010-11-16

Україна. За даними ДГС, фонд виявлених нафтогазоперспективних об`єктів та підготовлених до буріння налічує 300 та 45 одиниць відповідно

За словами заступника генерального директора ДГП «Укргеофізика» Анатолія Толкунова, на сьогоднішній день у фонді Держгеолслужби налічують 45 нафтогазоперспективних об`єктів, підготовлених до буріння. З них 30 об`єктів знаходиться на сході країни, 10 - на заході, 5 - на акваторіях Чорного й Азовського морів. Водночас фонд виявлених об`єктів нараховує 300 одиниць.

Як виявлені, так і підготовлені об`єкти, за розмірами належать до дрібних та дуже дрібних. Зокрема, з-поміж 45 підготовлених нафтогазоперспективних об`єктів лише ті, що розташовані на акваторіях морів, мають від 5 до 15, а іноді й 20 одиниць умовного палива, тоді як на суходолі рідко який об`єкт за запасами досягає однієї одиниці умовного палива.

Нині через вимушене скорочення обсягів польових робіт та робіт з пошуку й підготовки нових нафтогазоперспективних об`єктів увага геологорозвідників має бути прикута до переоцінки фонду виявлених об`єктів, вважає пан Толкунов, й пропонує ранжирувати виявлені об`єкти за пріоритетністю з тим, аби якомога скоріше підготувати найперспективніші з них до освоєння.

«Таким чином, навіть попри незначні обсяги фінансування геологорозвідувальних робіт питання наповнення фонду підготовлених нафтогазоперспективних об`єктів на найближчі два-три роки буде закрито. У результаті в нас буде що виставляти на аукціони або надавати без їх проведення, а держава отримуватиме кошти в бюджет від продажу прав на користування цими об`єктами», - запевняє А.Толкунов.

Державна геологічна служба України