2007-09-28

Україна. З 16 по 23 вересня провела свою роботу "Школа підземної розробки"

З 16 по 23 вересня на чорноморському узбережжі Криму провела чергову роботу «Школа підземної розробки», яку організувала кафедра підземної розробки родовищ НГУ. У роботі школи прийняли участь керівники та провідні фахівці підприємств, вчені та спеціалісти вищих навчальних закладів, академічних, проектних, науково-дослідних інститутів, міністерств і відомств України та Польщі. Голова організаційного комітету д.т.н. Володимир Бондаренко вважає, що обмін науковими дослідженнями, активність її учасників свідчить про подальший розвиток партнерських стосунків на взаємовигідних умовах. Учасників обмінювалися новинками технологій і формами управління, пропонувалися розробки концепцій підготовки фахівців з гірничої справу у XXI столітті, консолідація зусиль кафедр підземної розробки родовищ на підвищення якості підготовки фахівців, підвищення престижу професії.

НГУ представляли також науковці В.І.Бузило, О.М.Кузьменко, І.А.Ковалевська, Р.О.Дичковський. Вони обговорювали різні напрямки своїх пропозицій і наукових робіт. Зокрема, розповіли про обсяги корисних копалин, добутих підземним способом. А видобуток твердих корисних копалин (вугілля, залізних, марганцевих, титанових, уранових руд й ін.) демонструє високий ступінь механізації, концентрації гірничих робіт й інтенсифікацію праці шахтарів.

Сьогодні сучасна високопродуктивна техніка вступає в протиріччя із традиційними технологіями. Знижується безпека ведення гірничих робіт і практично відсутній резерв збільшення видобутку.

Говорилося про швидке настання кризи в підземній розробці твердих корисних копалин. Щоб цього не сталося, потрібні принципово нові технології, такі як безлюдна виїмка, добування корисних копалин без присутності людей в очисних вибоях, підземна газифікація вугілля, роботизація виробничих процесів, потокові технології нового технічного рівня та багато чого іншого.

Важко переоцінити значимість наукових конференцій, симпозіумів, форумів, науково-технічних виставок, які успішно проводилися, проводяться й будуть проводитися. Однак у столітті інформаційних технологій цього явно недостатньо. Для оперативного одержання нових знань, обміну досвідом, координації й інтеграції наукових знань необхідне постійно діюче обновлюване джерело інформації, і таким джерелом, ми сподіваємося, стане наша інформаційна науково-практична школа підземної розробки.

Національний гірничий університет