2007-09-19

Україна. Відбувся симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища..."

10 - 15 вересня 2007 року у місті Алушта (АР Крим) на території спортивно-оздоровчої бази "Політехнік" НУ “Львівська політехніка” відбувся черговий ХІІ Міжнародний науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS - технології". Організаторами симпозіуму виступили – Державна служба геодезії, картографії та кадастру, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівське астрономо-геодезичне товариство та Науково-дослідний інститут геодезії, топографії та картографії з Чеської Республіки.

У роботі симпозіуму взяло участь 143 фахівця з галузі GPS і GIS-технології з шести країн світу, а саме: України, Росії, Білорусі, Молдови, Польщі та Чехії. Україну представляли фахівці та науковці 68 організацій, освітянських та виробничих підприємств з 23 областей України та АР Крим.

Метою нинішнього симпозіуму було: обмін досвідом та координація наукових і практичних заходів у впровадженні та використанні геоінформаційних, GPS та комп'ютерних технологій в паливно-енергетичному комплексі, природокористуванні, екології, управлінні територіями і господарством.

Симпозіуми в Алушті є стимулом для укладення взаємовигідних контрактів на державному та міжнародному рівні, зародження наукових ідей та заходів і активного професійного спілкування.

Робота симпозіуму відбувалася у такій формі:

-         пленарне засідання,

-         5 робочих секцій,

-         підсумкове засідання.

На секціях заслухано 79 доповідей з таких питань:

- І секція “Геодезія та моніторинг навколишнього середовища” – 14 доповідей;

- ІІ секція “Застосування GPS- і GIS-технологій у військовій сфері” – 6 доповідей;

- ІІІ секція “Геодинаміка та екологічний моніторинг” – 14 доповідей;

- IV секція “Моніторинг агрохімічного обстеження земель” – 7 доповідей

- V секція “Кадастрові та геоінформаційні системи Методи дистанційного зондування” – 11 доповідей.

Решта доповідей виголошено на пленарному засіданні.

За матеріалами симпозіуму видано збірник наукових доповідей та статей.

Під час проведення симпозіуму діяла виставка обладнання та програмних продуктів підприємств, організацій та фірм, які здійснюють науково-дослідні роботи чи надають послуги у сфері геоінформаційних та GPS-питань.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України