2010-09-27

Україна. Відбулась V нарада геологів-зйомщиків

З 13 по 17 вересня на базі структурного підрозділу КП «Південекогеоцентр» пансіонату «Ізумруд» відбулась V нарада геологів-зйомщиків України. В її роботі взяли участь представники дев’яти підприємств геологічної галузі, що знаходяться в оперативному управлінні Держгеолслужби, а також закладів НАН України, Міносвіти та приватних підприємств.

Доповіді були згруповані за такими напрямами:

• сучасний стан, проблеми, завдання, основні результати наукового супроводу (в т. ч. з оновлення стратиграфічної бази), міжнародне співробітництво, перспективні напрямки розвитку РГД;
• перехід до нового етапу РГД – створення Геолкарти-50; попередні підсумки ГПК-50 в Україні;
• РГД на морському шельфі;
• проблемні питання кореляції кайнозойських відкладів України як складової Східно-Європейської платформи;
• ГІС-технології при ГРР і, зокрема, РГД;
• збереження геологічної спадщини – сучасний стан та перспективи розвитку.

Після пленарних засідань було проведено геологічну екскурсію, яка викликала велику зацікавленість, особливо з боку геологів-докембрістів, оскільки події, які відбувались у геологічній історії протягом 200 тис. – 50 млн р., дають привід по-новому озирнути етапи формування докембрійських геологічних комплексів, що вимірюються сотнями мільйонів років.

Державна геологічна служба України