2010-07-08

Україна. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції"

Закон спрямований на створення належних законодавчих засад для застосування угод про розподіл продукції, спрощення окремих дозвільних процедур в сфері надрокористування на умовах угод про розподіл продукції, усунення окремих прогалин в законодавстві, пов´язаних з застосуванням митних процедур до вуглеводнів, добутих на митній території України, розташованій за межами державного кордону України, але в межах виключної (морської) економічної зони України.

Документом передбачено, зокрема, удосконалити механізм сплати податків, зокрема, в натуральній формі (тобто частиною вуглеводневої сировини), ліквідувати неузгодження та прогалини в чинному законодавстві, що створюють перешкоди для застосування державою угод про розподіл продукції.

Зокрема, в Законі "Про угоди про розподіл продукції" визначено, що "держава забезпечує надання інвесторам в установленому порядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на користування надрами та ліцензій на ведення діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, документів дозвільного характеру, ліцензій, пов'язаних із користуванням надрами, виконанням робіт, спорудженням споруд, передбачених угодою про розподіл продукції".

Згідно із документом, при ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору), акцизний збір та податок на додану вартість не справляються. Під ввезенням робіт (послуг) на митну територію України розуміється поставка (надання) нерезидентами інвестору (його представництву в Україні) робіт (послуг), місцем поставки (надання) яких є митна територія України.

Змінами до Митного кодексу врегульовується питання митного режиму при ввезенні на митну територію вуглеводнів, видобутих на такій митній території України, якою є споруди у виключній (морській) економічній зоні України.

В Кодексі "Про надра" передбачено відмежування режиму надрокористування на умовах угод про розподіл продукції від інших загальних та спеціальних режимів надрокористування, врегульованих кодексом чи іншими спеціальними законами.

Відповідний законопроект зареєстровано за №5376.

Верховна Рада України