2007-11-12

Україна. Українські геологи візьмуть участь у проекті зі створення геохімічного атласу Європи

Державна геологічна служба Мінприроди України, яка нещодавно приєдналася до Асоціації геологічних служб країн Європи, пристала на пропозицію останньої взяти участь у проекті зі створення геохімічного атласу Європи.

Одним з розділів цього проекту є створення карти розподілу забруднюючих металів (кадмій, цинк, нікель, свинець, мідь, сурма і хром) у ґрунтах. В отриманні такої карти дуже зацікавлена Європейська Асоціація Металів (ЄАМ), тож взяла на себе дві третини фінансових витрат на здійснення проекту (400 тис. євро), ще 200 тис. євро надасть АГС.

Для отримання матеріалів, що ляжуть в основу побудови спеціалізованих карт, проби відбиратимуться на глибині до 20 см на орних землях і до 5 см на пасовищних землях при щільності опробування щонайменше 1 проба на 2500 квадратних кілометрів.

Оскільки площа України становить 603 628 квадратних кілометрів, таких проб на території країни має бути відібрано у кількості 241 – з орних земель, 241 – з пасовищних земель та 97 проб-дублікатів. Відбір проб провадитиметься протягом польового сезону влітку 2008 року. З цією метою заплановано 80 польових днів із розрахунку 3 точки (3 проби з орних та 3 проби з пасовищних земель) на день. Відтак проби транспортуватимуться до певного центру в Європі задля підготовки та проведення хімічного аналізу. При цьому витрати на відбір проб будуть покриватися за рахунок кожної країни, а витрати на транспортування, у разі необхідності, – за рахунок проекту.

Підготовка проб у європейському центрі здійснюватиметься взимку-навесні 2009 року, аналітичні роботи – впродовж 2009 року, обробка результатів та побудова карт запланована на 2010-2011 рр.

Продуктивний горизонт