2007-11-13

Україна. Україна приєдналася до Асоціації геологічних служб країн Європи

Україна увійшла до складу Асоціації геологічних служб країн Європи на правах асоційованого члена. За це рішення 3 жовтня 2007 року на 23 Загальних зборах АГС в Афінах (Греція) одностайно проголосували учасники зібрання (66 осіб, які репрезентували геологічні служби 34 країн Європи, а також два представники геологічної служби США).

Відповідно до по¬ложень статуту АГС та виходячи з реальних функціональних завдань і навантаження штату центрального апарату Дер¬жавної геологічної служби Мінприроди України інтереси ДГС на 23 Загальних зборах АГС представляв Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) та його офіційні представники –  директор УкрДГРІ С.Гошовський і завідувач сектору УкрДГРІ Б.Малюк.

Нагадаємо, що Асоціація геологічних служб країн Європи (EuroGeoSurveys) – неприбуткова громадська організація, до складу якої входять фахові представники всіх членів Європейського Союзу, а також Ісландії, Норвегії і Швейцарії. Дійсними членами АГС також можуть бути геологічні служби країн-членів Євро¬пейської асоціації вільної торгівлі або країн, які розгляда¬ються як кандидати для вступу до ЄС. Геологічні служби інших країн Європи допущені до асоційованого членства у АГС і мають дотримува¬тися загальних принципів діяльності суспільних інституцій та офіційних інстанцій ЄС.

Головна мета асоціації – забезпечити європейські установи кваліфікованою, збалансованою і практичною інформацією щодо природних ресурсів (мінерали, вода, земля, енергія тощо), екологічного моніторингу.

Організаційне забезпечення діяльності АГС покладено на виконавчий комітет (чоти¬ри особи) та Генерального секретаря, які обираються раз на три роки. Робочий офіс асоціації знаходиться у Брюсселі (Бельгія).

Усі організаційні та стратегічні питання щодо розвитку та функціонування АГС приймаються на Загальних зборах Асоціації, що проходять двічі на рік – навесні та восени.

24 Загальні збори АГС заплановані на березень 2008 року й відбудуться в Римі (Італія).

Продуктивний горизонт