2010-03-16

Україна. У вересні в Києві пройде міжнародна конференція «Лужні породи: петрологія, мінералогія, геохімія»

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України та Polskie Towarzystwo Mineralogiczne за підтримки Державної геологічної служби України, Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи, Państwowy Instytut Geologiczny (Warszawa) та Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Krakow) 19–21 вересня 2010 р. у м. Києві проводять міжнародну наукову конференцію «Лужні породи: петрологія, мінералогія, геохімія».

Конференція присвячена пам’яті відомого польського геолога, петрографа та мінералога Морозевича Йосипа Августа (1865–1941), який зробив вагомий внесок у вивчення лужних порід. Протягом 1898–1908 років Й. Морозевич проводив дослідження на території Приазов’я. Він відкрив і описав у публікаціях російською, польською та німецькою мовами лужні породи Маріупольського району, зокрема маріуполіти – специфічні породи егірин-нефелін-альбітового складу; нові мінерали лужних порід – тараміт та беккеліт.

Наскрізною темою конференції буде комплексне застосування сучасних геохімічних і мінералогічних методів у вивченні лужних порід, що дає змогу поглибити наші уявлення про генезис лужних магм, їх диференціацію та кристалізацію, накопичення рудних мінералів у лужних масивах і роль флюїдів у цих процесах. Моделювання процесів утворення лужних розплавів та експериментальні дослідження дають змогу перевірити та доповнити сьогоденні уявлення про генезис лужних порід.

Спеціальна увага буде приділена новим даним з геохімії, мінералогії та петрографії лужних комплексів Приазов’я, а також вивченню специфічних руд, пов’язаних з цими породами.

Основні напрями роботи конференції:

• лужний магматизм Приазов’я і роль Й. Морозевича у його вивченні;
• мінералогія і геохімія лужних порід;
• петрологія лужних порід;
• рудні родовища, пов’язані з лужним магматизмом.

Робоча мова конференції – англійська.
Подання заявок – до 15 квітня 2010 р.
Подання тезів і організаційних внесків – до 31 травня 2010 р.

За додатковою інформацією звертатися:
044-424-04-60; [email protected]
Черниш Дарія Сергіївна

Продуктивний горизонт