2008-01-31

Україна. У Комітеті ВР знаходиться законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення податкових пільг у сфері екології)

Законопроектом (реєстр. №1456) передбачається врегулювати питання цільового використання коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також частини податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість (ПДВ), що сплачуються підприємствами гірничо-металургійного та коксохімічного комплексів промисловості, на виконання природоохоронних та природозахисних заходів та поліпшення екологічної ситуації в місцях розташування таких підприємств та їх виробничих підрозділів.

Передбачається, що ці кошти залишаються у розпорядженні підприємств і використовуються ними на виконання природоохоронних та природозахисних заходів, погоджених з територіальними підрозділами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Умовою включення до переліку таких підприємств є подання ними обґрунтованих розрахунків поліпшення екологічних показників діяльності та плану природоохоронних заходів.

Згідно із проектом, "механізм реалізації екологічних програм для підприємств гірничо-металургійного та коксохімічного комплексів промисловості передбачає, що 50% нарахованого податку будуть сплачуватися до Державного бюджету України, а інші 50% зараховуватимуться на окремий спеціальний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України, та спрямовуватимуться на впровадження та виконання екологічних програм регіонів, що сприятимуть зниженню викидів забруднюючих речовин та для інших природоохоронних та екологічних заходів".

Пропонується також встановити, що до 1 січня 2012 року п´ятдесят відсотків від суми податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету підприємствами гірничо-металургійного комплексу промисловості усіх форм власності спрямовується на спеціальний рахунок відповідного органу місцевого самоврядування, виключно для фінансування природоохоронних заходів, програм впровадження новітніх технологій і устаткувань, що зменшують викиди забруднюючих речовин.

Про використання зазначених коштів та реалізацію природоохоронних програм органи місцевого самоврядування щоквартально звітують до Кабінету Міністрів України.

Верховна Рада України