2008-06-13

Україна. У Донецьку відбулося засідання науково-технічної ради Держгірпромнагляду

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України у Донецьку під головуванням першого заступника голови Держгірпромнагляду Геннадія Суслова відбулося засідання науково-технічної ради Державного Комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду. До роботи в засіданні були залучені найдосвідченіші науковці держави - перші керівники і представники провідних галузевих інститутів: УкрНДІМІ, Відділення вугілля, горючих сланців і торфу АГН України, НДІГМ ім. М.М.Федорова, інституту фізики гірничих процесів НАН України, НДІГС «Респіратор» тощо.

На засіданні розглядалися питання, пов’язані з експлуатацією системи уніфікованої телекомунікаційної  системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) і перспективами її вдосконалення та запровадження на всіх вугільних підприємствах країни.

Стан промислової безпеки у вугільній галузі країни потребує прийняття негайних заходів, спрямованих у першу чергу на попередження аварій, розробку і впровадження безпечних технологій  з видобутку вугілля на глибинах понад 1000м та в копальнях, які є понадкатегорійними за газом метаном та небезпечними за раптовими викидами вугілля і газу.

Широке впровадження системи УТАС є одним з важливих шляхів досягнення цієї мети.

Наразі система УТАС працює на 14 шахтах України, готується до введення в експлуатацію на 5 підприємствах, а до кінця року планується її впровадження ще на 3 копальнях.

Як відзначив  перший заступник голови Держгірпромнагляду Геннадій Суслов,  ситуація з УТАС в Україні унікальна – практика у цьому питанні випереджає теорію, тобто фахівці заводу імені Петровського вже розробили і готові запустити у серійне виробництво нові датчики контролю, які зараз проходять випробування на ОП «Шахта «Добропільська» ДП «Добропіллявугілля», але потребує доробки нормативна база з впровадження нового обладнання.

Тому на засіданні науково-технічної ради було прийнято рішення об’єднати зусилля всього наукового потенціалу не тільки галузі, але й усієї академічної науки України, для вдосконалення системи УТАС і надання їй статусу керівної. Координатором проекту призначити головний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Держгірпромнагляду.

Першочерговим завданням є визначення конкретних напрямків роботи всіх залучених інститутів і обсягу потрібного для цього фінансування.

Учасники засідання після обговорення проблем і перспектив впровадження УТАС вирішили створити робочу групу для розробки теоретичної бази по цьому питанню, контролю за ходом роботи у цьому напрямку.

Держгірпромнагляд України