2007-11-27

Україна. Стартував Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2007/2008 навчальному році

Наказом Міносвіти і науки від 12 листопада 2007 року №998 визначено порядок проведення та затверджено Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2007/2008 навчальному році.

Мета заходу – пошук обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізація науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

Організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом покладено на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до наказу Конкурс буде проведено у два тури:

І-тур - у вищих навчальних закладах, листопад 2007 р.- лютий 2008 р.;
ІІ-тур - у базових вищих навчальних закладах, березень-травень 2008 р.

Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робот з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес. 

У базовому вищому навчальному закладі другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап - заочний  (рецензування робіт);
2 етап - очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія  базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи.  Рішення про переможців конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією  і оформляється відповідним протоколом.

Звіти про підсумки проведення другого туру Конкурсу мають надійти на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України до 10 червня 2008 року.

Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України.

Переможці Конкурсу, нагороджені дипломом І ступеня, мають переваги при:

- переведенні на навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);
- зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програми спеціаліста та магістра за державним замовленням;
- вступі до аспірантури, ординатури, направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);
- розподілі на роботу.

Нагадаємо, що базовими організаціями Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу студентів у галузях знань, пов`язаних з геологією, геодезією та екологією є наступні:

геологічні науки – Криворізький технічний університет;
гірнича справа – Донбаський державний технічний університет;
геодезія, картографія та землевпорядкування – Київський національний технічний університет будівництва і архітектури;
економіка природокористування і охорони навколишнього середовища – Сумський державний університет;
екологія і охорона навколишнього середовища – Донецький національний технічний університет.

Продуктивний горизонт