2007-10-29

Україна. Щодо виконання Загальнодержавної програми розвитку МСБ на період до 2010 р.

Пунктом 4 окремого доручення Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 38944/0/1-07 і пунктом 1 окремого доручення Кабінету Міністрів України від 25.09.2007 № 40956/0/1-07 передбачалося вирішити питання щодо погашення Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" податкової заборгованості до спеціального фонду державного бюджету зі збору за раніше виконані геологорозвідувальні роботи та погашення заборгованості Компанією за виконані Державним геофізичним підприємством "Укргеофізика" роботи за спільними договорами.

На 19.10.2007 доручення Кабінету Міністрів України не виконані.

Протягом 9 місяців на виконання геологорозвідувальних робіт за Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року не надійшло 53,4 млн. гривень.

Із заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед ДГП "Укргеофізика" за договірні роботи в обсязі 23,5 млн. гривень, за вересень-жовтень погашено лише 6,4 млн. гривень, що не призвело до погашення заборгованості з виплати зарплати колективу і внесення податків до бюджету та державних цільових фондів і не зменшило соціальної напруги в колективі ДГП "Укргеофізика".

За даними Державної податкової адміністрації України (лист від 15.10.2007 № 13145/5/15-0616) до державного бюджету надійшло 542 млн. гривень збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, що становить 88,8 відсотків до планових показників Мінфіну (610.3 млн. грн.).

Невиконання планових показників пояснюється тим, що у серпні поточного року були розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" на суму 86,5 млн. грн., згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 951 "Про затвердження фінансових планів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та основних показників зведеного руху коштів Компанії на 2007 рік".

Таке недонадходження збору за геологорозвідувальні роботи, слід розцінювати як зрив виконання вимог Законів України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» і «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року».

Державна геологічна служба