2008-02-27

Україна. Про затвердження Порядку використання коштів для ліквідації наслідків затоплень у Солотвинському солеруднику

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2008 р. N 76
Київ

Про затвердження Порядку використання
у 2008 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для ліквідації наслідків затоплень у
Солотвинському солеруднику Тячівського
району Закарпатської області

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті (107-17) для  ліквідації наслідків затоплень у Солотвинському солеруднику Тячівського району Закарпатської області, що додається.

Прем'єр-міністр України                                                                   Ю.ТИМОШЕНКО


                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                               постановою Кабінету Міністрів України
                                                                          від 22 лютого 2008 р. N 76

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 107-17 ) для ліквідації
наслідків затоплень у Солотвинському солеруднику
Тячівського району Закарпатської області

1. Цей  Порядок  визначає  механізм  використання у 2008 році коштів, передбачених  Мінагрополітики  у  державному  бюджеті  за програмою "Заходи  з ліквідації наслідків затоплення шахти N 9 та аварійного ствола шахти N 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області" ( 107-17 ) (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, а їх одержувачем державне підприємство "Солотвинський солерудник".
3. Бюджетні    кошти    спрямовуються     на     фінансування науково-дослідних  робіт  та  інженерно-геологічних  досліджень  з метою виявлення місць проникнення води в шахти,  виконання робіт з демонтажу   аварійної  будівлі,  розроблення  проектно-кошторисної документації,  придбання спеціальної техніки для  земляних  робіт, покриття  витрат на оплату спожитої електроенергії,  реконструкції та ремонту водовідливних виробок,  на утримання стовбурів шахт N 8 і 9.
Державне підприємство "Солотвинський солерудник" розробляє та подає  на  розгляд  Мінагрополітики  проекти  кошторису  і   плану відповідних   асигнувань,  які  після  затвердження  Міністерством стають підставою для перерахування ним бюджетних коштів державному підприємству "Солотвинський солерудник".
4. Операції,  пов'язані  з  використанням  бюджетних  коштів, проводяться  відповідно  до  Порядку   обслуговування   державного бюджету за   видатками   (  z0716-04  ),  затвердженого  Державним казначейством.
5. Замовлення  наукових  досліджень  і  розробок,   виконання проектних та конструкторських робіт, визначення виконавців робіт і укладення з ними відповідних договорів,  оплата робіт та придбання обладнання  за  рахунок  бюджетних  коштів  проводиться  державним підприємством   "Солотвинський   солерудник"    в    установленому законодавством порядку.
6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів,  а також контроль за їх  цільовим  використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Верховна Рада України