2009-11-03

Україна. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт

Відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698  «Про затвердження переліку органів ліцензування», Міністерством охорони навколишнього природного середовища України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт». 

Метою прийняття цього наказу є унормування порядку здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов та виконання вимог статті 6 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Назва підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефон:
Державна служба геодезії, картографії та кадастру, 02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 54, МСП-660, тел. (044) 292-60-08, факс 573-42-13, Е-mail: [email protected]

Проект наказу та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua в підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Діяльність Міністерства».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Державна служба геодезії, картографії та кадастру 02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 54, МСП-660 або на адресу електронної пошти: [email protected].

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України