2008-09-23

Україна. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.08.2008  N 1090

                                                                                                                  Зареєстровано в Міністерстві
                                                                                                                  юстиції України
                                                                                                                  12 вересня 2008 р.
                                                                                                                  за N 844/15535

Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 33 "Витрати
на розвідку запасів корисних копалин"


Відповідно до  частини  другої  статті  6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"( 996-14  ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати  на  розвідку   запасів   корисних   копалин",   схвалене Методологічною  радою  з  бухгалтерського  обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту  забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації  цього  наказу  в Міністерстві  юстиції  України  забезпечити  його  опублікування в засобах масової інформації.

4. Установити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" набирає чинності з 01.01.2009.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Міністр                                                                                         В.Пинзеник

НАУ