2010-01-18

Україна. Про внесення зміни до пункту 17 Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 січня 2010 р. № 19
Київ

Про внесення зміни до пункту 17 Порядку
надання у 2009 році спеціальних дозволів
на користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Пункт 17 Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 608 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1519, № 87, ст. 2926, № 89, ст. 3023), після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“закінчення строку дії договору оренди юридичною особою (надрокористувачем) цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства та утворення на базі такого цілісного майнового комплексу нового державного підприємства.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами шостим — восьмим.

Прем'єр-міністр України                                                                     Ю.ТИМОШЕНКО

Урядовий портал