2009-03-16

Україна. Про внесення змін до Закону України «Про державну геологічну службу України»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про державну геологічну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2006р., № 22, ст. 184) такі зміни:

абзац дев'ятий частини другої статті 6 викласти у такій редакції:

«видача суб'єктам господарювання ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов»;

частину десяту статті 7 після слів «вимог законодавства України про надра» доповнити словами «ліцензійних умов».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

President.gov.ua