2008-09-01

Україна. Про внесення змін до Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

Постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2008 року № 751 внесено зміни до Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 264 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 25, ст. 784):

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

“4. Вартість видобутих у звітному (податковому) періоді корисних копалин (готової продукції) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин:”;

у пункті 14:

в абзаці сьомому слово “(погашених)” виключити;

в абзаці восьмому слово і цифру “пунктом 7” замінити словом і цифрами “пунктами 4—13”.