2008-04-07

Україна. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня геолога

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 305/2008

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня геолога

За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної геологічної науки, розширення мінерально-сировинної бази Української держави, багаторічну плідну працю постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

ШЕСТОПАЛОВА Вячеслава Михайловича - академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України, доктора геолого-мінералогічних наук, академіка НАН України, м. Київ

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

ГОЖИКА Петра Феодосійовича - директора Інституту геологічних наук НАН України, доктора геолого-мінералогічних наук, академіка НАН України, м. Київ
ДУТКА Ярослава Прокоповича - провідного технолога Харківської нафтогазорозвідувальної експедиції глибокого буріння
КОВАЛЬЧУКА Юрія Миколайовича - машиніста бурової установки Донецького державного регіонального геологічного підприємства
ЛЯЛЬКА Вадима Івановича - директора Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі, доктора геолого-мінералогічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, м. Київ
МАКСИМЧУКА Валентина Юхимовича - директора Карпатського відділення Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, м. Львів
ФИКА Зеновія Васильовича - директора дочірнього підприємства «Західукргеологія» Національної акціонерної компанії «Надра України», Львівська область

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

МЕНТІЯ Миколу Володимировича - майстра бурового Київської геологорозвідувальної експедиції Північного державного регіонального геологічного підприємства «Північгеологія»
МИГИРИЧА Михайла Павловича - топографа Державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство», м. Київ
ШЕРЕМЕТА Євгена Михайловича - завідувача відділу Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи, доктора геолого-мінералогічних наук, професора, м. Донецьк

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

ГЛАДКОМУ Івану Васильовичу - начальникові Полтавської експедиції по геофізичних дослідженнях в свердловинах Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика»
КОЗАРЮ Миколі Антоновичу - головному геологові Казенного підприємства «Південукргеологія», Дніпропетровська область
СВИСТУНУ Володимиру Кириловичу - начальникові Дніпропетровської геофізичної експедиції «Дніпрогеофізика»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

ЗЕРНЕЦЬКОМУ Борису Федоровичу - головному науковому співробітникові Інституту геологічних наук НАН України, доктору геолого-мінералогічних наук, м. Київ
ПАВЛЮКУ Мирославу Івановичу - директорові Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, доктору геолого-мінералогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, м. Львів
ПАЛІЄНКО Валентині Петрівні - заступникові директора Інституту географії НАН України, доктору географічних наук, професору, м. Київ
ПОНОМАРЕНКУ Олександру Миколайовичу - заступнику директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, доктору геологічних наук, члену-кореспонденту НАН України, м. Київ.

Президента України Віктор ЮЩЕНКО

President.gov.ua