2008-03-27

Україна. Про створення комісії з розгляду питань щодо надання у користування ділянок надр

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

20.02.2008  N 23-р

Про створення комісії з розгляду питань
щодо надання у користування ділянок надр

Для розгляду матеріалів, наданих суб'єктами господарювання щодо надання їм погоджень, з метою отримання спеціальних дозволів на користування надрами та для забезпечення раціонального використання вугільних родовищ З О Б О В' Я З У Ю:

1. Створити комісію у складі:

Францишко Олександр - перший заступник Міністра, Голова комісії
Кайтанович
Коломієць Володимир - начальник Управління перспективного
Олексійович                     розвитку
Ничипор Михайло     - начальник Управління координації
Володимирович            виробничої діяльності
Лазаренко Сергій    - начальник Управління юридичного
Жоржийович             забезпечення
Єрмаков Віктор      - начальник Управління реструктуризації
Миколайович
Лазебник Вадим      - начальника Управління державної власності
Іванович
Дзюбак Володимир    - заступник начальника Управління інвестицій
Степанович                   і капітального будівництва - начальник
                                       відділу формування та контролю виконання
                                       програм
Торопчин Олег       - начальник відділу охорони довкілля,
Серафімович              екологічної безпеки та дегазації
Ралько Наталія         - головний спеціаліст відділу програм
Олексіївна                  перспективного розвитку та підготовчих робіт
                                    Управління перспективного розвитку
Фічов Володимир     - радник Міністра.
Вікторович

2. Комісії опрацьовувати матеріали на отримання суб'єктами господарювання спеціальних   дозволів на користування надрами (вугілля, газ-метан), що надходять на погодження до Мінвуглепрому України.

3. Комісії опрацьовувати та формувати пропозиції щодо ділянок вугільних родовищ, дозволи на   користування якими доцільно виставити на аукціон.

4. Комісії розглядати проблемні питання, пов'язані з користуванням надрами.

5. Комісії при необхідності залучати до співпраці фахівців інших структурних підрозділів Мінвуглепрому України та підпорядкованих підприємств.

6. Наказ N 530( v0530644-07 )  від  29.11.2007  Міністерства вугільної  промисловості України "Про затвердження порядку надання погоджень  для  отримання  спеціальних  дозволів  на  користування ділянками надр" вважати таким, що втратив чинність.

7. Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження покласти на першого заступника Міністра Францишка О.К.

Міністр                                               В.Полтавець

Нормативні Акти України