2008-01-25

Україна. Про справляння рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат у 2008 році

Пунктом 19 Розділу II Закону України від 28 грудня 2007 року «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» установлено, що у 2008 році у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює календарному місяцю, суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України рентну плату за нафту, природний газ і газовий конденсат.

Підпунктами 1.1-1.3 пункту 19 Розділу II вказаного закону затверджені ставки рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, розміри яких практично залишені на рівні минулого року.

Разом з тим, розмір рентної плати за природний газ, що застосовується при визначенні податкових зобов’язань з рентної плати за видобутий у кожному податковому (звітному) періоді 2008 року природний газ, визначається не лише від глибини залягання покладу, з якого здійснюється видобуток, а і напрямку використання (призначення) таких обсягів у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий.

Так, порівняно з 2007 роком у 2008 році розміри рентної плати за природний газ для обсягів природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), які видобуті та реалізуються у тому ж звітному податковому періоді суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, залишені без змін, лише змінено ставку рентної плати за природний газ, видобутий із морських родовищ, з 0 грн. до 10 грн. за 1 тис.куб.м.

У випадку коли видобуті у звітному податковому періоді обсяги природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), реалізуються іншим суб’єктам, ніж той що уповноважений Кабінетом Міністрів України формувати ресурс природного газу для потреб населення, або використовуються у цьому періоді для інших цілей, в тому числі для формування запасів в підземних сховищах газу, то такі обсяги оподатковуються за в залежності від глибини залягання покладу, з якого здійснюється видобуток, а саме: до 5000 метрів за ставкою 200 грн. за 1 тис. куб. метрів, а понад 5000 метрів – 100 грн. за 1 тис. куб. метрів.

Крім того, порівняно з 2007 роком при визначені податкових зобов’язань з рентної плати за кожний податковий (звітний) період 2008 року до затверджених ставок не лише рентної плати за нафту, а і рентної плати за газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт. Коригуючий коефіцієнт визначається для кожного звітного (податкового) періоду виходячи із динаміки ціни на нафту, що формується на внутрішньому ринку України, та вартості нафти, що склалася в процесі її митного оформлення під час ввезення на територію України з Російської Федерації. Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.

При цьому, якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).

Державна податкова адміністрація України