2008-05-28

Україна. Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ВО "Укрвуглегеологія"

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.04.2008  N 159

Про результати ревізії фінансово-господарської
діяльності ВО "Укрвуглегеологія" за період
з 01.01.2006 по 31.12.2007

Проведеною ревізією    фінансово-господарської     діяльності державного підприємства "Виробниче об'єднання шахтної геології та технічного буріння "Укрвуглегеологія"        (далі        - ВО "Укрвуглегеологія")   за  період  з 01.01.2006  по  31.12.2007 встановлено.
Обсяги договірних робіт,  які виконані геологорозвідувальними експедиціями та апаратом  об'єднання  в  2006  і   2007   роках, складають: 5174,6 тис.грн. та 7313,8 тис.грн. відповідно.
Основними замовниками   на   буріння    свердловин    різного призначення   є  ОП  "Шахта  ім.  О.Ф.Засядька",  ВАТ  "ВК  "Шахта "Красноармійська-Західна", ТОВ                      "Укрекологія", ДП "Донвуглереструктуризація",  ЗАТ  "Донецьксталь - металургійний завод".
Дебіторська заборгованість по ВО "Укрвуглегеологія" станом на 01.01.2006 складала  754  тис.грн.,  станом   на   01.12.2007.   У 2006 році  на  дебіторську заборгованість  був нарахований резерв сумнівних боргів у сумі 420 489,05 грн.
Кредиторська заборгованість   на   01.01.2006  року  складала 62 тис.грн., кредиторська заборгованість на 01.12.2007 збільшилася до 172 тис.грн.
Ревізією встановлено,  що в результаті  незадовільного  стану претензійно-позовної   роботи  у  ВО  "Укрвуглегеологія"  та  його відокремлених  підрозділах  у  порушення  ст.  237  Господарського кодексу України( 436-15 ) було недоотримано 294 940,99 грн.
Керівництвом ВО   "Укрвуглегеологія"    за    період,    який перевірявся,  було укладено  господарських  договорів з суттєвими порушеннями чинного законодавства     на     загальну    суму 1 112 181,88 грн.
У порушення п.  3 ст. 14 Закону "Про закупівлю товарів, робіт та  послуг  за державні  кошти" (  1490-14  )  без  застосування тендерних процедур,  з розподілом закупівлі товару на частини було укладено договорів   за   період, який   перевірявся,   на  суму 3 177 310,00 гривень.
Структурними підрозділами  ВО  "Укрвуглегеологія" було надано послуг з буріння  свердловин  для  індивідуальних  замовників  на загальну суму 36,2 тис.грн.,  а саме: у 2006 році - 13,3 тис.грн., у 2007 році - 22,9 тис. гривень.
На балансі  ВО "Укрвуглегеологія" знаходиться частина будівлі загальною площею  4087,4  кв.м,  яка   розташована   за   адресою: м. Донецьк,  проспект Ільїча, будинок N 91. 7 серпня 2006 року між ВО "Укрвуглегеологія" та ТОВ "Геолог" укладено договір міни.
У порушення  ст.  632  ЦК  України( 435-15 ) та 180,  189 ГК України( 436-15 ) та п.  2.1,  2.2 договору оцінка  приміщень  та розрахунок  вартості  ремонтно-будівельних  робіт  не проводилися. Також у порушення  ст.  182  ЦК  України не  здійснено  державної реєстрації договору та його нотаріальне посвідчення.
У 2006 році  після  укладення  договору  без  складання  акта приймання-передачі ТОВ "Геолог" було передано прибудову цокольного поверху блоку "А" загальною площею  84,7  кв.м.  Протягом  періоду 2006-2007 років ТОВ "Геолог" здійснило перебудову цього приміщення та  добудувало  ще  приблизно  57 кв.м.  Право  власності  на  ці приміщення  оформило  за  собою.  Згідно з технічним паспортом БТІ станом на 22 жовтня 2007 року прибудова цокольного  поверху  блоку "А" загальною    площею    84,7    кв.м   вже   не   є власністю ВО "Укрвуглегеологія".   Таким   чином,   ВО    "Укрвуглегеологія" незаконно  передало  ТОВ  "Геолог"  частину  приміщення  загальною площею 84,7 кв.м, яка є державною власністю.
Станом на  01.01.2006  на  підприємстві  діяло  15  договорів оренди нерухомого  майна,  загальна площа  орендованих  приміщень складала 550,3 кв.м.
У порушення ст.  5,  9 Закону України "Про оренду  державного майна"(   2269-12   )  та  ст.  793 Цивільного  кодексу  України ( 435-15 ) всі договори оренди нотаріально не посвідчені, відсутні дозволи  власника  в особі Міністерства вугільної промисловості на укладення договорів та погодження з Фондом державного майна.
Під розміщення   та   технологічне   обслуговування   будівлі інженерно-лабораторного  комплексу,  згідно  з  договором   оренди земельної  ділянки  N 9436 N Ю-29034/2005,  укладеним з виконавчим комітетом Донецької міської ради 12.08.2005, ВО "Укрвуглегеологія" в строкове платне користування була надана земельна ділянка площею 5497,93 кв.м.
Однак вказана  територія  зайнята під розміщення торговельних рядів та металевих торгових палаток.
В порушення   ст.   8   Закону  України  "Про  оренду  землі" ( 161-14 ), ст. 774 Цивільного кодексу України( 435-15 ), а також статуту  ВО  "Укрвуглегеологія" керівництво виробничого об'єднання без укладення будь-яких договорів суборенди (що також підлягають і обов'язковій   державній  реєстрації) передало земельну  ділянку прибудинкового  майданчика   інженерно-лабораторного корпусу   у користування    невизначеним   приватним   особам   та   суб'єктам підприємницької діяльності під розміщення  торговельних  об'єктів. Орендна плата за цю земельну ділянку сплачується за рахунок коштів державного підприємства.   Згідно   з   даними   маркшейдерських вимірювань  загальна площа,  яка  використовується  під самочинно утворений ринок, складає 3776 кв.м.
У зв'язку з недотриманням вимог ст.  182, 189, 632, 635, 715, 716,  793, 795 ЦК України( 435-15 ), ст. 180, 182, 290 ГК України ( 436-15 ), ст. 5, 9 ЗУ "Про оренду державного майна"( 2269-12 ), 2.2.1 Інструкції про порядок розпорядження майном підприємств,  що належать  до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, затвердженої наказом Мінвуглепрому  від  07.08.2007  року N 304  (  v0304644-07  ),  встановлено порушень  при  відчуженні державного майна  на  суму  737  247,31  грн., оренди  державного майна - 2915,14 грн., по оренді землі - 44 136,00 гривень.
Ревізією виявлені порушення вимог ст.  24 Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР  )  і  ст.  115,  116  КЗпП  України ( 322-08 ):  терміни виплати заробітної плати на  підприємстві  не витримуються,    існує   заборгованість по заробітній   платі. Чисельність працівників ВО  "Укрвуглегеологія",  яка зазначена  в штатному розкладі підприємства, не об?рунтована.
Від підпису акта ревізії  фінансово-господарської  діяльності та  надання пояснень щодо порушень,  виявлених під час проведення ревізії,  генеральний директор  ВО  "Укрвуглегеологія"  Кущ  О.О. відмовився.
Ревізією виявлені     й     інші      чисельні      порушення фінансово-господарської діяльності.
Враховуючи результати проведеної ревізії, Н А К А З У Ю:

1. За  допущені  порушення,   що   призвели   до   погіршення фінансового стану підприємства,  а саме:  неефективне використання основних фондів, несвоєчасну виплату заробітної  плати  розірвати контракт з    генеральним директором    ВО   "Укрвуглегеологія" Кущом О.О.

2. В.о. генерального директора ВО "Укрвуглегеологія":

2.1. Розглянути результати ревізії,  розробити  план  заходів щодо  усунення  виявлених  порушень і  недоліків  із  зазначенням конкретних термінів їх усунення і визначенням відповідальних осіб.

2.2. Притягнути   до   матеріальної    та    адміністративної відповідальності посадових  осіб,  винних у порушеннях,  згідно з актом ревізії від 20.02.2008 р.

2.3. Надати      до      25.05.2008       р.       інформацію Контрольно-ревізійному управлінню щодо стану усунення порушень.

2.4. Надавати  щомісячно  до  25 числа Контрольно-ревізійному управлінню Мінвуглепрому інформацію про  виконання  плану  заходів щодо усунення порушень та недоліків,  виявлених під час проведення ревізії.

3. Матеріали ревізії передати до правоохоронних органів.

 Міністр                                                                      В.Полтавець

Нормативні Акти України