2007-10-02

Україна. Про ревізію фінансово-господарської діяльності ДП "Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція"

Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ДП "Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція" (начальник Ровицький Р.В.) за 2005-2006 роки встановлено таке.

Протягом 2005 року ДП "Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція" виконувало замовлення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а в 2006 році - Державної геологічної служби України, які фінансувалися за рахунок бюджетних коштів. На теперішній час геологорозвідувальні роботи за держзамовленням з розвідки регіону призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування. Затверджений обсяг видатків на геологорозвідувальні роботи за рахунок державного бюджету на 2007 рік становить всього 50 тисяч гривень.

У зв'язку з недостатнім фінансуванням геологорозвідувальних робіт з державного бюджету протягом 2005-2006 років працівники експедиції переведені на скорочений робочий тиждень.

На підприємстві на низькому рівні стан договірної роботи. Журнал реєстрації договорів відсутній. Деякі договори не мають номера. За багатьма фінансово-господарськими операціями договори взагалі не укладались. Таким чином, на придбання матеріалів, обладнання та послуг витрачено 1071 тис.грн., в тому числі з державного бюджету - 548,4 тис. гривень.

У ході перевірки встановлені порушення Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні від 15.12.2004 N 637( z0040-05 ), затвердженого постановою Національного банку України від 19.02.2001 N 72 ( z0237-01 ) , на суму 3,3 тис. гривень.

У порушення Інструкції про порядок реєстрації виданих довіреностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 N 99( z0293-96 ), видача довіреностей здійснювалась з грубими порушеннями порядку реєстрації довіреностей на отримання цінностей.

При проведенні інвентаризацій у гаражі та матеріальному складі у матеріально відповідальних осіб були виявлені лишки товарно-матеріальних цінностей на суму 13,6 тисячі гривень.

У ході перевірки посвідчень про відрядження виявлені порушення оформлення авансових звітів на суму 1,8 тисячі гривень.

Безпідставно списано 2950 л паливно-мастильних матеріалів на суму 10,8 тис. грн. та 418 л дизпалива на суму 1,5 тис. гривень Н А К А З У Ю:

1. Попередити начальника ДП "Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція" Ровицького Р.В. щодо недопущення порушень при обліку основних фондів та використанні коштів.
2. Начальнику ДП "Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція" Ровицькому Р.В. розглянути результати ревізії, розробити план заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків із зазначенням конкретних строків їх усунення, про що повідомити Контрольно-ревізійне управління Мінвуглепрому у термін до 10.08.2007.
3. Управлінню державної власності (Лазебник В.І.) та Департаменту науково-технічних та виробничих програм (Коломієць В.О.) розглянути питання щодо включення ДП "Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція" до складу ВО "Вуглегеологія" як структурного підрозділу з правами юридичної особи.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Зюкова Ю.Є.

Міністр                                                                                                                С.Тулуб

Нормативні акти України