2009-10-27

Україна. Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 30 вересня 2009 р. N 1098
Київ

Про приєднання України до Ініціативи
щодо забезпечення прозорості
у видобувних галузях 

З метою  удосконалення  методів   управління   у   видобувних галузях, поліпшення  інвестиційного клімату в державі,  посилення боротьби   з корупцією,   забезпечення   участі громадянського суспільства у контролі за повнотою надходження коштів до державного    бюджету від діяльності, пов'язаної з видобутком корисних копалин, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити та оприлюднити Заяву Кабінету  Міністрів  України про приєднання  до  Ініціативи  щодо  забезпечення  прозорості  у видобувних галузях, що додається.

2. Установити, що:

Перший віце-прем'єр-міністр    України    є    за     посадою Уповноваженим  Кабінету  Міністрів  України  з  питань  реалізації Ініціативи щодо  забезпечення  прозорості  у  видобувних   галузях (далі -   Уповноважений   Кабінету   Міністрів  України  з  питань реалізації Ініціативи);

пріоритетними у   реалізації   Ініціативи   в    Україні    є нафтовидобувна та газовидобувна галузі.

3. Утворити  робочу групу з питань реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - робоча група) на  чолі  з  Уповноваженим  Кабінету  Міністрів  України  з питань реалізації Ініціативи у складі представників  Міністерства  палива та енергетики,  Міністерства вугільної промисловості, Міністерства економіки,   Міністерства    фінансів,    Міністерства    юстиції, Міністерства     закордонних     справ,    Державної    податкової адміністрації,  Державної митної служби,  Державного казначейства, Головного контрольно-ревізійного управління,  Національної комісії регулювання електроенергетики, Рахункової палати (за згодою).

4. Уповноваженому  Кабінету  Міністрів   України   з   питань реалізації Ініціативи:

надіслати копію   Заяви   Кабінету   Міністрів   України  про приєднання до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях  (далі  -  Ініціатива)  та  цієї постанови до Міжнародного секретаріату Ініціативи;

затвердити персональний склад робочої групи;

налагодити діалог з підприємствами всіх  форм  власності,  що провадять  діяльність  з  видобутку  корисних  копалин (насамперед нафти і газу),  та громадськими організаціями,  заінтересованими у реалізації   Ініціативи,   або   об'єднаннями   таких  громадських організацій  та  підписати  у  разі  доцільності   меморандум   із зазначеними   підприємствами  та  громадськими  організаціями  (їх об'єднаннями) щодо реалізації Ініціативи;

забезпечити утворення багатосторонньої групи  заінтересованих осіб  (далі  -  багатостороння  група)  із  залученням  до  неї на паритетних  засадах   представників   органів   державної   влади, підприємств, що провадять діяльність з видобутку корисних копалин, та   громадських   організацій,   заінтересованих   у   реалізації Ініціативи;

вжити заходів    до    утворення    постійно   функціонуючого Секретаріату багатосторонньої групи.

5. Робочій групі:

розробити проект   робочого   плану   реалізації   Ініціативи відповідно  до  її  критеріїв  із  зазначенням  у  ньому  цільових показників,  графіка  (строків)  реалізації,  оцінки   потенційних стримуючих  факторів  та обсягу фінансування;  погодити зазначений проект з багатосторонньою групою та подати  його  на  затвердження Кабінету Міністрів України;

провести аналіз   законодавства  України  з  метою  належного нормативно-правового забезпечення реалізації Ініціативи та у  разі потреби розробити проекти відповідних актів законодавства;

підготувати пропозиції     щодо    фінансування    реалізації Ініціативи,  у  тому  числі  розглянути  питання  про   можливість залучення  допомоги  міжнародних  фінансових  інституцій  (зокрема трастового фонду Світового банку) та іноземних держав. 

Прем'єр-міністр України                                                                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37 

СХВАЛЕНО                       
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1098         

ЗАЯВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
про приєднання до Ініціативи щодо забезпечення
прозорості у видобувних галузях
 

Кабінет Міністрів   України   заявляє   про   свою  підтримку реалізації в Україні Ініціативи  щодо  забезпечення  прозорості  у видобувних  галузях,  проголошеної  у жовтні 2002 р.  на Світовому саміті стабільного розвитку.

Кабінет Міністрів України поділяє  принципи  Ініціативи  щодо забезпечення   прозорості   у  видобувних  галузях  і  вважає,  що реалізація зазначеної Ініціативи сприятиме  удосконаленню  методів управління  у видобувних галузях України,  поліпшить інвестиційний клімат  у  державі,  сприятиме  більш   ефективному   використанню природних  ресурсів  та  підтвердить  наміри  Уряду  України  щодо рішучої боротьби з корупцією.

Кабінет Міністрів  України  окремо  зазначає,  що  реалізація Ініціативи, у тому числі в газовій галузі, стане одним з елементів прозорості у роботі газотранспортної системи України.

Кабінет Міністрів   України   підтверджує   свою   готовність співпрацювати   з   громадянським   суспільством   і   видобувними компаніями в рамках реалізації Ініціативи та  закликає  відповідні компанії   та  громадські  організації  до  співробітництва  у  її реалізації.

Кабінет Міністрів України призначив Першого віце-прем'єр-міністра України своїм   Уповноваженим   з  питань реалізації Ініціативи щодо забезпечення  прозорості  у  видобувних галузях. Кабінет Міністрів України до 30 червня 2010 р. затвердить робочий план реалізації Ініціативи,  який відповідатиме необхідним критеріям,  та  забезпечить  його  прийняття  після консультацій з відповідними компаніями та громадськими організаціями.

Верховна Рада України