2008-09-23

Україна. Про платежі за користування надрами для видобування корисних копалин

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

02.09.2008  N 17666/7/15-0917

Про платежі за користування надрами
для видобування корисних копалин

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо включення  до  об'єкта  оподаткування  платежами  за  користування надрами  для  видобування  корисних  копалин сировини для бутового каменю обсягів "гірничої маси" і повідомляє наступне.

ВКО, з  посиланням  на  специфіку  провадження  господарської діяльності  з  видобування  корисних копалин сировини для бутового каменю із застосуванням вибухівки,  поінформувало органи державної податкової  служби,  що  здійснює  реалізацію як готової продукції (щебеню), так і "гірничої маси".

Згідно  з  додатком  N 1 до Закону України від 03.06.2008  р. N 309-VI ( 309-17 )  "Про  внесення  змін  до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон N 309-VI) базовий  норматив  платежів за  користування надрами для видобування корисних копалин сировини для бутового каменю затверджено у розмірі 7,5 відсотка до вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції.

Відповідно до   пункту   3  Порядку  справляння  платежів  за користування   надрами   для   видобування    корисних    копалин, затвердженого   постановою    Кабінету    Міністрів   України  від26.03.2008 р.   N  264 (  264-2008-п  )   "Про    заходи     щодо справляння   платежів  за  користування  надрами  для  видобування корисних копалин"  (далі  -  Порядок  N  264,  платежі),  об'єктом оподаткування  платежами  є,  зокрема,  обсяг  видобутих  корисних копалин.

Пунктом 10 Порядку N 264( 264-2008-п )  визначено,  що  сума витрат  під  час  видобутку  корисних  копалин,  стосовно  яких  у податковому (звітному) періоді  завершено  комплекс  технологічних операцій  (процесів)  з видобутку (вилучення) їх з надр (відходів, втрат),  повністю включається до розрахункової вартості  видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.

При  цьому  відповідно до статті 45 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) для визначення промислової цінності родовищ і оцінки запасів   корисних  копалин  по  кожному  родовищу  встановлюються кондиції на мінеральну сировину, що становлять сукупність вимог до якості і кількості корисних копалин,  гірничо-геологічних та інших умов розробки родовища.

Пунктом 10 Класифікації запасів і ресурсів  корисних  копалин державного   фонду   надр,   що  затверджена  постановою  Кабінету Міністрів України  від  05.05.97  р.  N  432 (  432-97-п  )  "Про затвердження  Класифікації  запасів  і  ресурсів  корисних копалин державного фонду надр"  (далі  -  Класифікація),  передбачено,  що кондиції   на   мінеральну  сировину  визначаються  з  урахуванням раціонального  використання  обсягів  усіх  корисних   копалин   і компонентів  у  тій їх частині,  яка вилучається у кінцеву товарну продукцію гірничого виробництва.

Відповідно до  пункту   3.14   Інструкції   із   застосування Класифікації  запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю, затвердженої наказом  Державної комісії України по запасах корисних копалин від 16.12.2002 р.  N 199( z0078-03 ),  зареєстрованим в  Міністерстві юстиції   України   30.01.2003 р.  за N 78/7399 (далі - Інструкція N 199),  товарна продукція гірничого виробництва - продукція,  яка вироблена  на  гірничому  підприємстві  відповідно до установлених стандартів  та  технічних  вимог  споживачів  і  підготовлена   до реалізації.

Згідно з  пунктом  3.6  цієї  Інструкції ( z0078-03 ) рваний камінь - уламки  породи  неправильної  форми,  які  утворюються  в результаті  вибуху  або  подрібнення,  а також відходи від обробки блоків і плит.  До рваного каменю слід  відносити  бутовий  камінь довільної  форми  і  щебінь.  А  згідно  з пунктом 3.8 будівельний камінь  -  гірські  породи,  фізико-механічні   властивості   яких відповідають вимогам відповідних державних стандартів та технічних умов і які застосовуються у будівництві  без  зміни  їх  хімічного складу.

Пунктом 4.9  Інструкції  N  199 (  z0078-03 ) визначено,  що вимоги до фізико-механічних властивостей і петрографічного  складу щебеню  регламентуються ДСТУ Б В.2.7-75-98 "Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів,  виробів конструкцій і робіт. Технічні  умови"  (далі  - ДСТУ).  Дія ДСТУ поширюється на товарну продукцію  гірничодобувного  підприємства  у  вигляді   щебеню   з природного каменю,  гравію та щебеню із щільних гірських порід, що застосовується у якості наповнювачів.

Пунктом 4.1 ДСТУ визначено,  що продукція повинна відповідати вимогам стандарту,  вироблятися за технологічною документацією, що затверджена у встановленому  порядку,  а  також  характеризуватися такими основними показниками,  як зерновий склад (до 80 міліметрів включно),  форма  зерен,   вміст   пилових   частинок,   а   також стабільністю фізико-механічних властивостей.

На підставі   викладеного  "гірнича  маса",  отримана  ВКО  в результаті вибухових робіт,  є сировиною для виробництва  бутового каменю   і  щебеню,  що  отримуються  в  результаті  технологічних операцій з дроблення з наступним розсівом продуктів дроблення.

Стандарти, технічні   вимоги   та   нормативи   платежів   за користування надрами для "гірничої маси" не визначені, а тому вона не є об'єктом оподаткування платежами.

Водночас зауважимо, що невключення "гірничої маси" до об'єкта оподаткування  платежами  і,  таким чином,  ухилення від виконання податкових зобов'язань відбулося в результаті порушення  ВКО  умов раціонального      використання      надр,      відображених     в техніко-економічних   та   фінансових   показниках   господарської діяльності  підприємства та вимогах технічного регулювання у сфері господарювання,  в частині реалізації продукції,  що не відповідає вимогам стандартів.

Керуючись положеннями статті 57 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР   )   стосовно   тимчасової   заборони  або припинення користування надрами органами Міністерства  охорони  навколишнього природного   середовища  України,  державного  гірничого  нагляду, державного   геологічного   контролю   або    іншими    спеціально уповноваженими на те державними органами в порядку,  встановленому законодавством України,  та пункту 18 Порядку надання у 2008  році спеціальних   дозволів   на  користування  надрами,  затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України від 27.02.2008 р.  N  273 ( 273-2008-п ),   ДПА   України  поінформує  Міністерство  охорони навколишнього природного середовища України про наявність  підстав для припинення прав користування відповідною ділянкою надр ВКО.

Крім того,   керуючись   нормами   частини   4   статті   217 Господарського кодексу України( 436-15 ) та пунктом  2  статті  8 Декрету  Кабінету  Міністрів  України   від   08.04.93 р.  N 30-93 ( 30-93 )  "Про  державний  нагляд   за   додержанням  стандартів, норм  і  правил та відповідальність за їх порушення",  ДПА України поінформує центральний орган виконавчої влади з питань  технічного регулювання   про   наявність  підстав  для  застосування  до  ВКО адміністративно-господарських санкцій   та   заборони   реалізації продукції, що не відповідає вимогам стандарту.

Заступник Голови                                                             С.Чекашкін

НАУ