2008-11-20

Україна. Про оприлюднення проекту «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт»

Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт».

Відповідно Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1695 «Про внесення змін до переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких Кабінету Міністрів України» Міністерством охорони навколишнього природного середовища розроблено проект спільного наказу «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт».

Метою прийняття цього спільного наказу є створення чітко визначених кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог щодо провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, які розширять можливості суб’єктів господарювання в отриманні ліцензій на окремі види топографо-геодезичних і картографічних робіт, а заодно і підвищиться їх якість.

Реалізація запропонованого спільного наказу передбачає розширення сфери послуг, що надаються суб’єктами господарювання у топографо-геодезичній та картографічній діяльності.

Назва підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефон:
Державна служба геодезії, картографії та кадастру, 02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 54, МСП-660, тел. (044) 292-60-08, факс 573-42-13, E-mail: [email protected].

Проект наказу та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua в підрозділі «Законодавство» розділу «Діяльність міністерства».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Державна служба геодезії, картографії та кадастру 02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 54, МСП-660 або на адресу електронної пошти: [email protected].

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на адресу електронної пошти: [email protected].

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України