2008-01-22

Україна. Про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку надання в 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку надання в 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами"

Держгеолслужба за дорученням Мінприроди розробила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання в 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами».

Метою прийняття запропонованої постанови є затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, що дасть змогу посилити державне регулювання та управління у сфері надрокористування, створити сприятливі умови для надходження інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази та підвищення ефективності надрокористування в Україні, забезпечити розвиток конкурентних відносин у сфері пошуку, розвідки та видобування корисних копалин, сприятиме раціональному використанню надр в інтересах держави, збільшити надходження до Державного бюджету України.

Основним завданням прийняття запропонованого проекту є створення нормативної бази в розвиток Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" для забезпечення найбільш раціонального і комплексного геологічного вивчення та промислової розробки родовищ корисних копалин та надходжень до дохідної частини державного бюджету.

Проектом пропонується удосконалити порядок надання спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Основними нормативно-правовими актами у сфері правового регулюванння, що розглядається є: Кодекс України про надра; Закон України "Про нафту та газ"; Закон України " Про державну геологічну службу".

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить більш ефективно здійснювати державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, сприятиме збільшенню надходжень до Державного бюджету України та створенню додаткових робочих місць.

Державна геологічна служба