2009-04-29

Україна. Про надання роз'яснення стосовно обчислення податкових зобов'язань зі збору за геологорозвідувальні роботи

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

02.04.2009  N 2978/6/15-0916


Про надання роз'яснення стосовно обчислення
податкових зобов'язань зі збору
за геологорозвідувальні роботи

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України на запит стосовно порядку обчислення податкових   зобов'язань зі збору за геологорозвідувальні  роботи,  виконані за рахунок державного бюджету (далі - збір), у випадках, коли користувачі надр видобувають у межах одного родовища більше  одного  виду  корисних копалин, повідомляє таке.

Підпунктом 5.5 п. 5 "Порядок обчислення збору за геологорозвідувальні роботи" Інструкції про  порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету,  затвердженої наказом Держкомгеології України, ДПА   України   від   23.06.99  р.  N  105/309 (  z0474-99  )  та зареєстрованої в  Мін'юсті  України  16.07.99  р.  за  N  474/3767 (далі -  Інструкція), яка розроблена на виконання п.  2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. N 115( 115-99-п ) "Про затвердження Порядку встановлення    нормативів   збору   за геологорозвідувальні оботи,  виконані  за   рахунок   державного бюджету,  та його справляння",  встановлено,  що у випадках,  коли користувачі надр видобувають більше одного виду корисних  копалин, що  супутньо  залягають  у  межах  одного  родовища,  то податкові зобов'язання зі  збору  "обчислюються  за  основний  вид  корисної копалини  у  повному  обсязі,  а  за  супутньо  залягаючі  корисні копалини - із застосуванням до нього коефіцієнта 0,2". При цьому у другому  реченні підпункту уточнено,  що "для обчислення загальної суми збору до нормативу збору за основний  вид  корисної  копалини застосовується загальний коефіцієнт 1,2".

З метою   забезпечення   однозначності   порядку   обчислення податкових зобов'язань зі збору у випадку видобування у тому числі й супутніх корисних копалин у додатку 1 до Інструкції( z0474-99 ) наводиться приклад 4, у якому, зокрема, наведено таке рівняння:

1420 т х ((0,1 грн./т х 102,5% : 100%) х 1,2) = 174,66 грн.,

де 1420 т - обсяг  погашених  запасів  основної  на  родовищі корисної копалини;
0,1 грн./т - норматив  збору  за  одиницю  погашених  запасів основної корисної копалини;
102,5% :  100%  - вираз для обчислення коефіцієнта індексації нормативу   збору  відповідно  до  абзацу  другого  п.  3  Порядку встановлення  нормативів  збору  за  геологорозвідувальні  роботи, виконані  за  рахунок  державного  бюджету,  та  його  справляння, затвердженого постановою   Кабінету    Міністрів    України    від 29.01.99 р. N 115( 115-99-п ) (далі - Порядок);
1,2 -  результат  обчислення   величини   коефіцієнта,   який відповідно   до   п.  4  Порядку (  115-99-п  )  надрокористувачі застосовують до сум податкових зобов'язань зі  збору,  обчисленого як добуток:

1,00 - коефіцієнта,  що застосовується  платником  у  випадку видобування корисних копалин з родовища,  що повністю розвідане за рахунок державного бюджету;
0,20 -  коефіцієнта,  що  застосовується  платником у випадку видобування з родовища супутню залягаючих корисних копалин.

З огляду  на  викладене  Державна   податкова   адміністрація України  зазначає,  що  норму  п.  6  Порядку (  115-99-п ) "а за супутньо залягаючі корисні копалини - із  застосуванням  до  нього коефіцієнта 0,2" необхідно застосовувати до раніше пойменованого в тексті цього пункту "основного виду корисної копалини".

Заступник Голови                                                                                              С.Чекашкін

НАУ