2008-02-29

Україна. Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання гірничих відносин

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 173/2008

Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання гірничих відносин

З метою забезпечення раціонального використання надр для задоволення потреб економіки України в мінеральній сировині, вдосконалення державного управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) вжити у місячний строк заходів щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр, зокрема, розглянути доцільність:

створення державного комітету як центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, діяльність якого спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного середовища України;

дальшого функціонування Національної акціонерної компанії «Надра України»;

2) підготувати та затвердити у місячний строк порядок надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами та порядок проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;

3) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

а) у тримісячний строк:

про внесення змін до Кодексу України про надра (нова редакція);

про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження спрощеного порядку надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції щодо уточнення умов проведення та критеріїв визначення переможців конкурсів на укладення угод про розподіл продукції;

б) до 1 січня 2009 року:

про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року щодо уточнення завдань цієї Програми на 2009-2010 роки та продовження її дії до 2030 року з визначенням завдань на цей період по кожній з категорій корисних копалин і конкретних видах мінеральної сировини, передбачивши, зокрема:

- визначення пріоритетних напрямів розвитку мінерально-сировинної бази з урахуванням програм розвитку галузей економіки, а також прогнозного рівня її споживання;

- визначення резервних родовищ стратегічних видів корисних копалин;

про спеціальні дозволи на користування надрами, передбачивши, зокрема:

- визначення вичерпних підстав надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів;

- порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;

- використання сучасної методики визначення початкової ціни спеціальних дозволів на користування надрами;

- відповідальність за порушення умов спеціальних дозволів;

4) розробити та затвердити у тримісячний строк програму технічного переоснащення геологічних підприємств, організацій на 2008-2010 роки та забезпечити її реалізацію;

5) розробити та впровадити у шестимісячний строк дієві механізми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази України;

6) здійснити протягом року оцінку запасів родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, що не використовуються.

2. Кабінету Міністрів України за участю Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України провести у шестимісячний строк перевірку додержання вимог законодавства під час надання спеціальних дозволів на користування надрами та виконання суб'єктами господарювання умов спеціальних дозволів, вжити дієвих заходів відповідно до чинного законодавства у випадку виявлення порушень.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

President.gov.ua