2008-12-16

Україна. Повідомлення про оприлюднення проекту Закону "Про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин"

Статтею 28 Кодексу України про надра від 27.07.94 №132/94-ВР передбачено справляння плати за користування надрами у вигляді платежів за користування надрами та відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

Законом України від 5 лютого 2004 року №1456-IV „Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат” встановлено рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат.

Законом України від 3 червня 2008 року №309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” встановлено розміри рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат, базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, а також коефіцієнт індексації до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

На сьогодні встановлені цими законодавчими актами податкові платежі є такими, що не відповідають стану економічного розвитку країни.

З метою модернізації чинної системи справляння ресурсних платежів та наближення її до світових стандартів Державною податковою адміністрацією України розроблено проект Закону України „Про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин”.

Замість ресурсних платежів за користування надрами, рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету пропонується ввести єдиний платіж – рентну плату за користування надрами. Це буде загальнодержавний обов’язковий платіж, який сплачуватиметься за отримане та застосоване або не застосоване право користування об’єктом надр в межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Рентна плата за користування надрами визначатиметься на основі застосування принципів рентного доходу, розмір якого індивідуальний для кожного об’єкту надрокористування обчислюватиметься виходячи із геолого-економічних показників та техніко-технологічних умов користування ділянкою надр і матиме двоскладову структуру: абсолютну та диференціюючи ренту.

Платниками рентної плати будуть визначені суб’єкти господарювання, а також громадяни (резиденти, нерезиденти), які у встановленому законодавством порядку набули права користування об’єктом надр та здійснюють господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення, а також, що не приступили у визначений законодавством термін до господарської діяльності з видобування корисних копалин.

Законопроектом також визначено об’єкт та базу оподаткування, порядки визначення розмірів ставок та податкових зобов’язань, справляння та контролю за правильністю обчислення і сплати рентної плати за користування надрами, а також особливості відповідальності платників зазначеного платежу за порушення виконання податкових зобов’язань.

Запровадження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, спростить механізм здійснення контролю за економічною ефективністю використання об’єктів надр, підвищить їх інвестиційну привабливість та зробить процедуру справляння цього платежу в Україні прогнозованою і прозорою для платників.

Проект Закону України „Про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин” та аналіз впливу цього регуляторного акта розміщено на вебсайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua) в підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика”.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України „Про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин” від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на адресу розробника: поштову – 04655, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8, ДПА України, Департамент податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів), електронну – [email protected].

Зауваження та пропозиції також можна надсилати на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 й електронну – [email protected].

Державна податкова адміністрація України