2007-10-03

Україна. Постанова Про вилучення і надання в оренду земельних ділянок для видобування корисних копалин із зміною їх цільового призначення та погодження місця розташування об'єкта

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2007 р. N 1173
Київ

Про вилучення і надання в оренду земельних ділянок для видобування корисних копалин із зміною їх цільового призначення та погодження місця розташування об'єкта

Відповідно до  статей  20,  122-124,  149,  151,  157  і  207 Земельного кодексу  України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Вилучити і надати в оренду розташовані за межами населенихпунктів  Добропільського району Донецької області земельні ділянкидля  видобування  корисних  копалин   із   зміною   їх   цільовогопризначення  згідно  з  додатком  1 та погодити місце розташуванняпородного відвалу    орендному    підприємству    "Шахта     імені О.Ф. Засядька" (Донецька область) згідно з додатком 2.

     2. Добропільській  районній державній адміністрації Донецької області  укласти  договір  оренди  землі  із  ЗАТ   з   іноземними інвестиціями   "АТ  "Глини  Донбасу",  якому  надаються  в  оренду земельні ділянки для видобування корисних копалин.

     3. ЗАТ з іноземними інвестиціями "АТ "Глини  Донбасу",  якому надаються  в  оренду земельні ділянки для видобування корисних копалин, відшкодувати    втрати  сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва  та   збитки землекористувачам, завдані  внаслідок  вилучення  земельних  ділянок,  відповідно до законодавства.

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 22

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2007 р. N 1173

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,
розташовані за межами населених пунктів Добропільського району Донецької області, які надаються в оренду ЗАТ з іноземними інвестиціями "АТ "Глини Донбасу" для розширення кар'єру з видобування вогнетривких і тугоплавких глин Кучерів'ярського родовища із зміною їх цільового призначення

Площа земельної ділянки, гектарів

3 яких земель вилучається земельна ділянка

Строк оренди

Усього 38,98 .10 років
у тому числі:..

36,48 (з них 15,18 ріллі та 21,3* пасовищ)

ТОВ "Агрофірма "Каравай", якому надані в оренду землі резервного фонду Золотоколодязької  та Октябрської сільських рад

.
1,5* (чагарники)запасу Золотоколодязької сільської ради.
1* (полезахисні лісосмуги)

запасу Октябрської сільської ради

.

_______________
     * Земельні ділянки вилучаються та надаються в  оренду  згідно із Земельним  кодексом  України (2768-14) відповідними місцевими органами виконавчої влади.


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2007 р. N 1173

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,
розташовані за межами населених пунктів Ясинуватського району Донецької області, на яких погоджується місце розташування породного відвалу орендному підприємству "Шахта імені О.Ф. Засядька"

Площа земельної ділянки, яку передбачається  вилучити, гектарів

3 яких земель вилучається земельна ділянка

Умови вилучення

Усього 78,58               .оренда на 50 років        
у тому числі: ..
29,53 (ліси)

державного підприємства "Горлівське лісове господарство"

.
2,92* (забудовані землі)

державного підприємства "Донецьквугілля"

.
19,57* (з них 18,86 пасовищ та 0,71 інших земель)запасу Спартаківської сільської ради .
26,56 (рілля)резервного фонду Спартаківської сільської ради.

______________
     * Місце розташування об'єктів на земельних ділянках згідно із Земельним кодексом  України (  2768-14  )  погоджують  відповідні місцеві органи виконавчої влади.