2007-10-03

Україна. Постанова Кабміну про Деякі питання консервації об'єктів незавершеного будівництва вугледобувних підприємств

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2007 р. N 1174
Київ

Деякі питання консервації об'єктів незавершеного
будівництва вугледобувних підприємств

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. У Порядку використання у 2007 році коштів,  передбачених у державному  бюджеті  для  підтримки  підприємств,  що  видобувають кам'яне вугілля, лігніт (буре вугілля) і торф з метою будівництва, технічного  переоснащення  та капітального ремонту гірничошахтного обладнання,  затвердженому постановою Кабінету  Міністрів  України від 6  березня  2007  р.  N  378 ( 378-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 17, ст. 665, N 55, ст. 2210), доповнити:

     абзац другий пункту 2  після  слова  "об'єктів"  словами  "та закінчення    консервації   об'єктів   незавершеного   будівництва вугледобувних підприємств";

     підпункт 1 пункту 3 абзацом такого змісту:

     "фінансування робіт  із   закінчення   консервації   об'єктів незавершеного  будівництва  вугледобувних  підприємств,  щодо яких прийняте відповідне рішення Кабінету Міністрів України та  ступінь готовності яких становить не менш як 60 відсотків.".

     2. Мінвуглепрому  вжити  заходів  щодо закінчення у 2007 році консервації    об'єктів    незавершеного     будівництва     шахти "Центральна-Нова"  державного  підприємства  "Антрацит" Луганської області.


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 37