2007-09-21

Україна. Побачив світ черговий номер Вісника КНУ серії "геологія"

Вийшов друком черговий номер (41-42/2007) Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка серії «геологія».

Номер присвячено проблемам моніторингу небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища. У матеріалах Вісника розглянуто досягнення в теорії, висвітлено питання сейсмоакустичного та електромагнітного моніторингу, сучасних технологій геофізичного моніторингу геодинамічних процесів, небезпечних об`єктів, територій міських агломерацій, агрогеофізики, актуальні проблеми геофізики, гідрогеології та інженерної геології, проблеми надрокористування.

З-поміж наукових статей 41-42 Вісника КНУ серії «геологія»:

• Курганський В.М. «Деякі аспекти екологічної безпеки морського середовища у зв`язку із його забрудненням нафтою і нафтопродуктами»;
• Жуков М.Н., Яковець К.Л. «Метод багатовимірних аналогів для оцінки підрахункових параметрів вуглеводнів»;
• Кендзера О.В., Гурова І.Ю., Андрущенко Ю.А., Амашукелі Т.А., Лісовий Ю.В. «Землетрус 12.03.2006 року в Житомирській області»;
• Шевчук В.В., Горбань В.О., Іванік О.М. «Комп`ютерне моделювання впливу селевих потоків на інженерні споруди» та ін.

Продуктивний горизонт