2009-09-07

Україна. Перша міжсекторна конференція з проблем пошуку та добування нафти і газу

24-26 вересня в Полтаві відбудеться регіональна науково-практична конференція "Перспективи видобування вуглеводнів та сталого розвитку громади на Полтавщині".

Катастрофічне зниження фінансування геологічної галузі і відповідно скорочення науково-дослідних робіт, зменшення об’ємів геолого-розвідувальних робіт (у 10–12 разів порівняно з 90-ми роками минулого століття), незаконна видача ліцензій на розвідку та видобування нафти та газу, розкрадання державних підприємств нафтогазової галузі, використання корупційних схем для банкрутства державних підприємств, масове звільнення фахівців геологорозвідувальної галузі - ось неповний перелік пекучих проблем.

Як наслідок скорочення приросту розвіданих запасів, порушення основного принципу розвитку мінерально-ресурсної бази – випередження приросту запасів корисних копалин порівняно з їх видобутком, скорочення видобутку нафти та газу, хижацьке добування вуглеводнів непрофесійними приватними підприємствами, руйнування природних екосистем в районах добування вуглеводнів.

І це в той час, як мінеральні ресурси є базовими для розвитку економіки України. Понад 45% ВВП та 62% експортних надходжень України формується на базі мінерально-сировинних ресурсів.

Громадські організації Полтавщини, які входять до Громадської колегії при голові Полтавської ОДА, більше не можуть байдуже спостерігати, як український народ втрачає право власності на надра (гарантоване Конституцією), як ми стаємо залежними від "труби" з російським газом, як зиск від добування нафти та газу в Україні мають лише "обрані", а решті дістаються понівечені дороги, поля та зіпсована вода в колодязях.

Саме тому Полтавська філія Суспільної Служби України, Полтавське відділення УкрДГРІ, Спілка жінок "Чураївна" за підтримки Полтавської обласної Ради та Полтавської обласної державної адміністрації проводять 24-26 вересня 2009 року в Полтаві конференцію.

Мета проведення конференції:

Залучення різних секторів суспільства до участі у вирішенні актуальних проблем в галузі пошуку, розвідки та видобування корисних копалин.

Створення інформаційної карти стану видобування вуглеводнів в Дніпрово-Донецькому регіоні та наслідків для місцевих громад.

Вироблення рекомендацій для забезпечення:
розвитку геологорозвідувальної та нафтогазовидобувної галузі та приросту запасів вуглеводнів, прав місцевих громад на безпечне довкілля та соціальну інфраструктуру.

Пошук шляхів залучення інвесторів в геологорозвідувальну галузь.

Створення Асоціації з оперативного вирішення проблем підприємств, інвесторів, місцевих громад на рівні області.

До участі в конференції запрошуються представники законодавчої, виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, представники державних та приватних нафтогазовидобувних компаній та геологорозвідувальних підприємств, науковці, представники організацій громадянського суспільства. Ми повинні разом обговорити проблему, яка стосується всіх громадян України, та визначити шляхи її розв'язання.

Теми для обговорення на конференції:

- Перспективи освоєння глибинного ресурсного потенціалу вуглеводневої сировини в Дніпрово-Донецькому регіоні.
- Шляхи і перспективи вирішення соціально-економічних питань у сфері нафтогазової галузі.
- Проблеми законодавчого забезпечення розвитку нафтогазопромислової галузі та дотримання чинних законів України міністерствами, відомствами, господарюючими суб'єктами.

Контакти
Ганна Кіященко
Полтавська філія Суспільної Служби України
вул. Соборний майдан 15, м.Полтава, 36020
тел./факс(0532)500-647
[email protected].

Детальніше: http://www.civicua.org/news/view.html?q=1243744.

Портал "Громадський простір"