2009-10-09

Україна. Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора "ПричорноморДРГП"

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

директора Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства (ПричорноморДРГП), яке знаходиться за адресою:
65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 1.

Предметом діяльності ПричорноморДРГП є виконання комплексу геологорозвідувальних робіт згідно з пооб’єктними планами, а також виконання аналогічних робіт за заявками органів виконавчої влади та підприємств, приватних осіб, організацій і установ незалежно від форм власності на договірній основі, а саме: організація геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, еколого-геологічного та геофізичного вивчення території, районів і прилеглих акваторій Чорного та Азовського морів з метою одержання даних про їх геологічну будову, виявлення корисних копалин, вивчення гірничо-геологічних умов використання надр та інше.  

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, досвід з успішної роботи з управління підприємством.

Перелік документів, які претендент подає особисто:
заява;
належним чином завірені:
копія паспорта,
витяг з трудової книжки,
копія документа про повну вищу освіту за відповідною спеціальністю;
заповнений листок по обліку кадрів;
інформація про досвід успішної роботи з управління підприємством;
довідка про стан здоров’я;
довідка про відсутність у особи судимості;
рекомендації та інші документи на його розсуд.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування в газеті “Голос України” оголошення про конкурс за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 427. Телефон для довідок: 206-33-10. 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України